Blancolån

Et blancolån kan være nyttig dersom du brått får en uforutsett utgift, eller du ønsker å kjøpe noe helt spesielt, men ikke har rukket å spare opp tilstrekkelig med penger. Her forklarer vi deg hva et blancolån er, og hvordan du skaffer deg det lånet som har lavest mulig rente.

Hva er et blancolån?

Blancolån er i utgangspunktet det samme som et forbrukslån uten sikkerhet. Det vil si at du kan søke om et slikt lån selv om du ikke har mulighet til å stille fast eiendom, som en bolig, som sikkerhet.

Når en bank gir deg et lån uten å kreve at det stilles noe som sikkerhet, løper banken en større risiko enn om du stiller en bolig som sikkerhet. Det gjenspeiler seg i renten.

Renten er den kostnaden du må betale for å låne renter, og banken tar seg vanligvis bedre betalt når de må ta en større risiko.

Dette er grunnen til at blancolån og andre usikrede forbrukslån som regel har en noe høyere rente enn sikrede lån.

Blancolån med lavest mulig rente

Renten kan variere mye på et blancolån, og du bør følge noen enkle trinn for å sikre deg lavest mulig rente på et slikt lån. For at du skal finne det lånet som er best for deg bør du:

  1. På forhånd bestemme lånebeløp og nedbetalingstid
  2. Søke hos mange banker samtidig
  3. Velge det tilbudet som gir lavest rente

1. Bestem lånebeløp og nedbetalingstid

Før du søker om lån skal du bestemme deg for hvor mye du har råd til å låne. Da må du først sette opp et budsjett med inntekten din og alle utgifter du har. Ved å benytte en lånekalkulator kan du se hva et lån vil koste deg i måneden, og totalt.

Hvor mye lånet koster hver måned vil avhenge av renten du blir tilbudt, beløpet du har lånt, samt nedbetalingstiden.

Det er lurt å betale tilbake lånet så raskt som mulig. På den måten løper renten kortest, og totalkostnaden blir tilsvarende mindre. Samtidig er det også viktig å sette opp et realistisk budsjett, med månedlige avdrag som er innenfor det du kan klare å betale.

Husk at de fleste banker uansett gir deg anledning til å betale inn ekstra på lånet, dersom du noen måneder ser at du klarer det.

2. Søk blancolån hos flere banker

Send søknaden din til flere banker samtidig. Da er det større sjanse for at du får et godt tilbud på et blancolån.

Det er avgjørende viktig at du sender søknad til mange banker. Kun på den måten kan du få mange tilbud, og dermed sammenligne slik at du finner frem til det som har aller lavest rente.

Du kan lett søke til mange banker fra vår nettside. På forsiden finner du også lenke til flere lånemeglere, som du kan benytte.

Lånemeglere sender søknaden din til mange banker som de samarbeider med. Dermed får du med en enkelt søknad mulighet til å innhente opptil 20 tilbud.

Dersom du benytter lånemegler er det viktig å være klar over at de kun sender søknaden til bankene de samarbeider med. Derfor bør du sjekke om det er andre banker du også ønsker å sende søknaden til. I så fall gjør du bare det i tillegg.

Det er viktig at du søker om samme beløp og samme nedbetalingstid til alle bankene, slik at tilbudene du mottar er sammenlignbare.

3. Velg det tilbudet som gir lavest rente

Når du mottar tilbud fra bankene er det så lett å sammenligne hvilken som tilbyr lavest rente. Når du har funnet den, og føler deg trygg på lånebeløpet, kan du gå videre til å signere en låneavtale. Det gjør du enkelt ved hjelp av BankID.

Frem til du signerer låneavtalen har du ikke forpliktet deg til noe. Det er uforpliktende og kostnadsfritt å søke om lån, enten du gjør det direkte til bankene eller gjennom en lånemegler.

Forskjellen på nominell og effektiv rente

Når du skal sammenligne lånetilbudene du har mottatt er det den effektive renten du må se på. Det er den som viser deg de faktiske kostnadene.

Den effektive renten har inkludert renten og alle øvrige kostnader ved lånet, som etableringsgebyr og månedlige admininstrasjonsgebyrer ved innbetalinger av renter og avdrag.

Den nominelle renten er kun renten, og tar derfor ikke høyde for at de øvrige kostnadene kan variere en god del mellom de ulike bankene.

Tips: Les mer om forskjellen på effektiv og nominell rente.

Lånesøknaden behandles individuelt. Det vil si at banken vil fastsette renten forskjellig fra person til person utifra blant annet inntekt og jobbsituasjon.

Lånesøknader behandles individuelt på blancolån

Det er viktig å huske på at bankene er pålagt å behandle lånesøknader individuelt. Det er for å sikre en god vurdering av om kunden har betalingsevne for det lånet det søkes om.

Utlånsforskriften slår fast at finansinstitusjoner skal være sikre på kunden ikke får gjeld som overstiger fem ganger egen inntekt. Dessuten skal kunden kunne tåle 5 % renteøkning. Dette er med på å bestemme hvor mye en person totalt kan låne og hvilken rente som blir satt på blancolånet.

Derfor sjekker bankene eksisterende gjeld når noen søker om lån. All forbruksgjeld er notert hos Gjeldsregisteret.

Der kan også privatpersoner selv sjekke sin eksisterende forbruksgjeld, som blant annet inkluderer ubetalt kredittkortgjeld.

Oppsummert

  • Et blancolån er i utgangspunktet det samme som et forbrukslån uten sikkerhet. Det kan være nyttig dersom du får en uforutsett utgift.
  • Søk gjerne blancolån i flere banker og velg det tilbudet med laveste rente.
  • Når du skal søke så er det den effektive renten du skal se på.
  • Husk at lånesøknader behandles individuelt og at renten derfor varierer stort avhengig av din økonomiske situasjon.