Hvordan betale regninger?

Ny teknologi gjør det stadig enklere å betale regninger. Samtidig er det desto mer viktig å være klar over hva regninger er, og hvordan man skal betale dem på en trygg og rimelig måte.

Hva skal regningen inneholde?

En regning er en dokumentasjon på hva man skylder, og informasjon om hvordan man skal gjøre opp for seg.

Den som skal motta betalingen plikter å sende ut en regning, før gjelden kan inndrives. Det stilles klare krav til hva den skal inneholde. Det inkluderer:

  • Utstedelsesdato.
  • Fakturanummer.
  • Utstederens navn og organisasjonsnummer. Dersom det er en MVA-registret bedrift, skal også MVA-nr. føres opp.
  • Dersom det gjelder en bedrift som er registrert som AS, ASA eller NUF, skal «Foretaksregister» nevnes.
  • Mottakerens navn.
  • Dersom det er en organisasjon som er mottaker, skal organisasjonsnummeret nevnes.
  • Hva fakturaen gjelder skal føres opp.
  • Leveringssted og tidspunkt skal tas med hvis det er relevant.
  • Totalsummen som skal betales.
  • Beregnet MVA og evt. andre avgifter skal spesifiseres.
  • Summering av evt. ulike MVA-satser.
  • Forfallsdato.

De fleste bedrifter har dessuten med et KID-nummer, men dette er ikke påkrevd.

Dersom ikke alle relevante punkter i denne listen er med, kan man returnere fakturaen og be om en ny. Les mer om dette hos Conta.

Det er klare krav til hva en regning må inneholde. Dette er fordi en regning er grunnlaget for at en skyldner skal kunne gjøre opp for seg. Kreditor kan ikke kreve ekstra gebyrer for inndrivelse, dersom vedkommende ikke har oppgitt korrekt betalingsinformasjon i utgangspunktet.

Digitale regninger

De fleste betaler i dag regningene sine digitalt, enten på en PC eller i en bank-app på mobilen.

Bank-apper har ulike funksjoner for å gjøre betaling på en enkel måte. Blant annet kan man bruke kameraet, og ta bilde av fakturaer. Deretter gjenkjenner appen informasjonen i fakturaen, og legger den inn i nettbanken.

Selv om nettbanker er litt ulike fra bank til bank, så er funksjonene som regel lette å kjenne igjen. De aller fleste har intuitive brukergrensesnitt.

Bruk av KID-nummer

KID-nummer er en forkortelse for kundeidentifikasjonsnummer. Som navnet tilsier, er det et nummer som gjør at banken og mottakeren gjenkjenner at det er du som gjør betalingen. KID-nummeret kan være på inntil 25 siffer. Hos Fiken kan du lese mer om KID-nummer.

Dette nummeret er særlig til stor hjelp i regnskapsavdelingene hos bedriftene som utsteder fakturaer. Det gjør at betalinger registreres automatisk. Hvis en bedrift sender ut hundrevis av fakturaer på en måned, sier det seg selv at det er enormt tidsbesparende å registrere betalingene automatisk.

Det fordrer imidlertid at betaleren legger inn KID-nummeret helt korrekt. Det er noe som mange synes er slitsomt, siden det er så lange numre. Da er det langt enklere å betale med eFaktura.

Lange KID-numre er et mareritt for mange når de skal betale regninger. Likevel er de svært nyttige for å registrere betalinger. En måte å unngå dem på er å opprette eFaktura.

Regninger som eFaktura

eFaktura er regninger som sendes direkte til nettbanken til betaleren. Da er allerede betalingsinformasjonen lagt inn. Som kunde slipper man da å taste inn det lange KID-nummeret.

Når man mottar en eFaktura i nettbanken, kan man velge å motta et varsel. Det kan komme på både e-post og SMS, etter hva man selv ønsker.

Deretter kan man gå inn i nettbanken og se på regningen det gjelder, og selv velge å godta den eller slette den. eFakturaer blir ikke betalt før de er godkjent.

Det er også mulig å forandre på både beløpet og forfallsdatoen på eFakturaen du får tilsendt i nettbanken.

For at du skal kunne velge å benytte eFaktura, må betalingsmottakeren ha anledning til å benytte det. Som regel vil bedrifter som tilbyr eFaktura spørre om du ønsker å benytte det første gangen du mottar en regning fra dem. Men du kan også velge å gjøre det senere.

Du kan velge å inngå avtale om eFaktura enkeltvis, med hver bedrift som tilbyr det. Eller du kan velge å la nettbanken inngå eFaktura-avtale med alle kreditorene dine som tilbyr det. Hvis du senere ønsker å endre det, kan du lett gjøre det i nettbanken din.

Når du har inngått avtale om eFaktura vil du ikke lenger motta papirfaktura i posten, med mindre du særskilt ber om det. Papirfaktura fører som regel til ekstra gebyr. På den måten er eFaktura både tids- og kostnadsbesparende. Du kan alltid finne igjen fakturaen i nettbanken din, og eventuelt printe den ut selv dersom du har behov for det.

Regninger med avtalegiro

Med avtalegiro går betalingen av regninger enda mer automatisk. Akkurat som med eFaktura, får man regninger med avtalegiro rett i nettbanken. Men i motsetning til eFaktura trenger du ikke å godkjenne betaling via avtalegiro.

Med avtalegiro har du på forhånd godkjent kreditoren, og at du ønsker å betale regninger til den kreditoren. Dermed betales regninger fra den kreditoren automatisk.

Dette er en populær betalingsmåte for faste kostnader som for eksempel strøm, husleie og telefon.

Når du har inngått avtale om avtalegiro kan du ikke selv endre betalingsdatoen i nettbanken din. Du kan imidlertid endre enkeltbetalinger, eller du kan stoppe dem helt. Du kan selvfølgelig også slette hele avtalen.

eFaktura og avtalegiro

Det går an å kombinere de to ordningene. Da slipper du å gå inn og godkjenne hver betaling. De kommer automatisk i nettbanken, og betales automatisk.

Imidlertid har du da anledning til å endre både forfallsdatoen, beløpet og hvilken konto det skal trekkes fra. I tillegg til at du kan stoppe betalingen eller slette avtalen.

Kredittkort til betaling av regninger

Du kan betale regninger med kredittkort, ifølge SpareBank1. Bruk av kredittkort trekkes ikke direkte fra kontoen. Dermed fungerer det som et kortsiktig lån, frem til kredittkortregningen forfaller.

Imidlertid er det viktig å vite at man har tilstrekkelig med penger til å betale kredittkortregningen når den kommer.

Betingelsene på ulike kredittkort varierer, og det kan være noen ulemper ved å benytte dem til å betale regninger. Det kan være:

 1. Gebyr for overføringer til bankkontoer
 2. Renter fra første dag

#1. Gebyr for overføringer til bankkontoer

Kredittkort har som regel ingen gebyrer når man handler med dem. Når det gjelder å betale i nettbanken, kan det imidlertid være en annen sak. Sjekk hva som gjelder for hvert enkelt kredittkort, hvis du ønsker å benytte det til å betale regninger.

#2. Renter fra første dag

Ved kjøp av varer og tjenester fungerer de fleste kredittkort som et kostnadsfritt lån inntil regningen forfaller. Det er fordi det ikke beregnes rente av gjelden, så fremt man betaler hele regningen i tide.

For mange kort er det imidlertid slik at ved betaling av regninger beregnes det rente fra første dag. Siden kredittkortgjeld ofte har relativt høye renter, kan det derfor bli en dyr måte å betale regninger på.

Det anses derfor ofte som en dårlig løsning å betale regninger med kredittkort.

Kan man betale regninger med kontanter?

Det skal fortsatt være mulig å betale regninger med kontanter, ifølge Sentralbankloven. Imidlertid er det ikke lett i praksis.

Mange steder i landet finnes det ikke lenger en fysisk bankfilial. Der hvor det er post i butikk, har de heller ikke kontantbehandling.

Hvis man av ulike grunner ikke klarer å betale regningene sine i nettbank, bør man derfor be om hjelp. Man kan kontakte banken sin, og forklare problemet. Alle kommuner har også hjelpesentre for sine innbyggere, hvor man kan få hjelp med slike praktiske og livsnødvendige gjøremål.

Det skal fortsatt være mulig å betale regningene sine kontant. Imidlertid er det i praksis ofte svært vanskelig. I de tilfellene man kan gjøre det, risikerer man dessuten høye gebyrer.

Betal innen forfallsdato

Alle regninger skal ha en forfallsdato. Innen den tid skal kreditoren ha mottatt pengene inn på sin konto.

I de fleste tilfeller er det 14 dagers betalingsfrist på ordinære fakturaer.

Det er vanlig at regnskapssystemer i bedrifter sender ut fakturaer automatisk. Da oppdages det umiddelbart når regningen ikke blir betalt i tide.

Ubetalte regninger blir fulgt opp på like automatisk måte, noe som kan medføre ekstra kostnader for skyldneren. Det vil da i tur og orden bli sendt ut:

 • Purringer
 • Betalingsoppfordring
 • Varsel om inkasso
 • Inkasso
 • Tvangsinndrivelse

For hvert trinn påløper det ekstra kostnader. Derfor er det fornuftig å få betalingssaker ut av verden så snart som mulig, før det skaper alvorlige konsekvenser for privatøkonomien.

Dersom man ikke betaler regninger i tide, kan det føre til kostbare konsekvenser. Mislighold av regninger kan i verste fall føre til tvangsinndrivelse og betalingsanmerkning.

Hvis det er vanskelig å betale regningene

Dersom man ikke har tilstrekkelig midler til å betale regningene som kommer, hjelper det ikke at man er klar over forfallsdatoen.

Det kan være mange grunner til at man sliter med å betale regninger. Hvis man opplever at det ikke vil være en rask løsning på problemet, at man raskt vil få mer penger, kan en refinansiering være en løsning.

Ved en refinansiering kan man få et langsiktig lån. Da kan man betale utestående krav, og slippe kostbare konsekvenser av mislighold gjeld. Samtidig er det viktig å sette opp et budsjett, og planlegge privatøkonomien i den nye situasjonen man er i.

Dersom man kommer i en situasjon hvor det er vanskelig å betale regningene man mottar, er det viktig å ta tak i problemet. Da kan man kontakte kreditorene og forsøke å få til en ny betalingsløsning. Alternativt kan man også vurdere å søke om refinansieringslån.

Oppsummert

Det er krav til hva en regning skal inneholde, og det inkluderer:

 • Dato
 • Totalbeløp
 • Eventuelt MVA
 • Kreditor og betalers navn
 • Hva regningen gjelder

Med eFaktura og avtalegiro i nettbanken, er det enkelt å betale regninger innen forfallsdatoen.

Hvis man har betalingsproblemer som man ikke ser en snarlig slutt på, kan det være til hjelp å søke om refinansiering.