Når får jeg feriepenger og hvor mye?

Når sommeren kommer, er feriepenger et kjært tilskudd til privatøkonomien. Men det er ikke alltid like lett å vite hvor mye man får, eller når de utbetales. Her forklarer vi hvordan du kan finne ut hva som gjelder for deg.

Hva du tjente i fjor bestemmer hva du får i feriepenger

Hvor mye du får utbetalt i feriepenger avgjøres først og fremst av hvor stor inntekt du hadde i fjor. I tillegg påvirkes det av hvor lang ferie du har rett til, som igjen henger sammen med hvor lenge du har hatt jobben din.

I Norge er det nemlig slik at arbeidsgiveren har ansvar for å sette av litt av lønnen gjennom året til feriepenger. Det er rett og slett en ordning hvor arbeidsgiveren sparer litt for arbeidstakeren.

Når sommeren kommer har dermed alle litt ekstra å bruke på å feriere mens de har fri. Det finnes imidlertid også andre smarte ting å bruke feriepengene på, hvis man ønsker det.  Det kan være å sette av litt ekstra til sparing, eller betale ned på brysom forbruksgjeld.

Hvis man kan ta en rimelig ferie på familiehytta, eller rett og slett hjemme, så kan feriepengene være en god vitamininnsprøytning i privatøkonomien.

Det er flere faktorer som spiller inn når feriepengene regnes ut. Det aller viktigste er imidlertid hvor mye du tjente forrige år, siden det er grunnlaget som feriepengene regnes ut fra.

Feriepenger styres av ferieloven

I det norske lovverket har vi det som kalles Ferieloven. Der er arbeidstakernes rett til å ha ferie nedfelt, og der står det også at alle arbeidstakere har rett til feriepenger. Dette er lovbestemt for å gi alle en reell mulighet til å ta ferie.

Dersom man i motsatt fall ikke fikk feriepenger, er det ikke sikkert at alle ville se seg i stand til å ta ferie.

Loven sier videre at feriepengene skal utbetales når man har ferie. Likevel er det slik at de fleste bedrifter betaler ut feriepengene en bestemt måned, uavhengig av hvilke uker hver enkelt arbeidstaker tar ferie. Da vil vanligvis arbeidstakeren få utbetalt feriepenger i stedet for lønn den måneden.

I Norge har vi en ferielov, og der er det også bestemmelser om hvordan feriepengene skal regnes ut. Det er fordi myndighetene ønsker å sikre at alle har råd til å ta ferie.

Slik regnes feriepenger ut

Feriepenger er ikke en ekstra lønn som arbeidsgiveren betaler ut i tillegg til vanlig lønn.

I utgangspunktet er ferie fri uten lønn. Derfor er feriepenger innført for å sikre at alle får lønn også når de har ferie. Disse feriepengene beregnes av det man har tjent året før. Det er penger som er holdt til side av lønnen gjennom fjoråret.

Det betyr at dersom man ikke var i jobb året før, har man ikke tjent opp feriepenger. Da får man heller ikke utbetalt feriepenger.

Dette gjelder for eksempel studenter som nylig avsluttet studiet og er nye i jobben sin, og andre som nylig er kommet ut i arbeidslivet. Derfor er det ofte noen nyansatte som ikke tar lang ferie på sommeren.

Samtidig er det viktig å huske på at man likevel har rett på ferie. I slike tilfeller må man imidlertid selv passe på å sette penger til side til de ukene man har ferie.

Hvis du har skiftet jobb det siste året, har du heller ikke rukket å opptjene full rett til feriepenger. Imidlertid vil du da ha opptjente feriepenger hos din forrige arbeidsgiver.

Du kan lese mer om din rett til feriepenger og ferie på nettsidene til Arbeidstilsynet.

Så mye feriepenger får du

Feriepengene skal være minimum 10,2 prosent av lønnen det året den beregnes fra. Dersom du har hatt lønnsøkning det siste året, vil altså feriepengene i utgangspunktet bli beregnet ut fra fjorårets lønn.

I noen bedrifter er feriepengene høyere. Det kommer an på hvor lang ferie du har rett på. I mange bedrifter styres det av hvilke avtaler som er inngått på arbeidsplassen.

Hvis den er bundet av en tariffavtale hvor det gis rett til fem uker med ferie, vil satsen være på 12 prosent. Dersom du har rett til fire uker med ferie, er det den vanlige satsen på 10,2 som er gjeldende.

Alder har også noe å si. For arbeidstakere over 60 år som har fire ukers ferie beregnes ferielønnen ut i fra 12,5 prosent av lønna. For de over 60 år med fem ferieuker gjelder 14,3 prosent.

Feriepengene blir vanligvis trukket fra lønnen din samtidig som feriepengene utbetales. På den måten vil arbeidstakerne motta vanlig lønn gjennom den resterende delen av året.

Feriepengegrunnlaget består av 30 virkedager, hvis man har fem uker ferie. Det er fordi ferieloven regner en ferieuke som seks virkedager, altså med lørdag inkludert. Søndager og helligdager teller ikke med som virkedager. En vanlig arbeidsmåned har gjennomsnittlig 26 virkedager. Derfor må arbeidsgiveren trekke arbeidstakere som har fem ferieuker litt ekstra i lønn. Det er grunnen til at feriepengeprosenten er litt høyere for dem som tar fem uker ferie.

Hvilken prosentsats dine feriepenger regnes ut etter, kommer an på hvor lang ferie du har. Det er også noe skille på hvorvidt man er over eller under 60 år.

Du kan sjekke feriepengene i desember

Det er arbeidsgiverens ansvar å opparbeide feriepengegrunnlaget ditt. Samtidig skal du også holdes informert om det. Derfor står det oppført på hver lønnsslipp.

Dermed kan du på årets siste lønnsslipp, som deles ut i desember, se det totale feriepengegrunnlaget for neste års ferie. Beløpet du vil få utbetalt i feriepenger vil kunne være noe lavere enn det du har tjent opp, men det er en god indikasjon på hvor mye du får.

Regn ut feriepengene selv

Du trenger følgende for å regne ut hvor mye penger til ferie du vil få utbetalt:

  1. Lønnsslippen fra forrige desember
  2. Arbeidskontrakten din

 1. Lønnsslippen fra forrige desember

På lønnsslippen fra desember året før, står det totale feriepengegrunnlaget oppført. Dette er oppsparte penger som arbeidsgiveren har holdt til side fra lønnen din, for å betale ut til deg i feriepenger.

2. Arbeidskontrakten din

I arbeidskontrakten din står det hvor mye ferie du har rett på. Det er vanligvis enten fire eller fem uker.

Når du har disse tallene klare, kan du regne ut feriepengene. Feriepengene regnes ut ifra at det er seks virkedager i uken. Hvis du har fem uker ferie, må du derfor trekke fra fire dager med lønn.

Hvilken sats du skal benytte styres av hvor lang ferie du har, som følgende:

  • Personer under 60 år med 4 uker ferie har en sats på 10,2 prosent
  • Personer under 60 år med 5 uker ferie har sats på 12 prosent
  • Personer over 60 år med 4 uker ferie har sats på 12,5 prosent
  • Personer over 60 år med 5 uker ferie har sats på 14,3 prosent

Som eksempel vil regnestykket for en arbeidstaker under 60 år med 4 uker ferie se slik ut:

Brutto månedslønn forrige år + (feriepengegrunnlaget fra året før x 12 prosent) – (månedslønn for forrige år / 26 virkedager) x 30 virkedager = feriepenger

Hos Visma kan du også finne en feriepengekalkulator, som raskt regner ut hva du kommer til å få utbetalt.

På årets siste lønnsslipp kan du se grunnlaget som feriepengene dine regnes ut fra. Det gir deg en god pekepinn på hva du får utbetalt før sommerferien neste år.

Når kommer feriepengene

Det er viktig å få feriepengene før man tar ferie! Derfor er det fastslått i ferieloven at pengene skal utbetales senest en uke før arbeidstakeren tar ferie eller siste arbeidsdag før man tar ferie.

For å gjøre utbetalingene av feriepenger enklest mulig, betaler likevel de fleste bedrifter ut feriepengene til alle ansatte samtidig. Som regel er det i juni. Så selv om man tar ferie i august, kommer ofte feriepengene inn på konto i juni.

Det er vanlig at feriepengene da betales ut i stedet for lønn. Hvis man så tar ferie i august, vil man få vanlig lønn utbetalt i august.

Tips: Les også vår artikkel om å låne penger.

Feriepenger når man slutter i jobben

Hvis du slutter i jobben, har du fortsatt krav på feriepengene du har opparbeidet deg. Da er det opp til deg, og hva du blir enig med arbeidsgiveren din om, om du skal få feriepengene med en gang eller før neste sommer.

Du har krav på å få pengene utbetalt den siste lønningsdagen før du slutter. Likevel er det mange som avtaler med arbeidsgiveren sin at de heller får dem utbetalt før neste sommer.

Det er fordi man ikke rekker å opptjene fullt med feriepenger hos en ny arbeidsgiver før neste ferie. Hvis man derfor venter med å få feriepengene fra den tidligere arbeidsgiveren, er man sikret å få noe utbetalt i ferien.

Alternativet er at man får alt utbetalt når man slutter, og selv sørger for å spare pengene. Da kan det være en god ide å sette pengene på en egen «feriekonto».

En feriekonto kan uansett være en god ide. Ikke minst gjelder det alle dem som ikke er fast ansatt, og dermed ikke får feriepenger. Selvstendig næringsdrivende og frilansere har for eksempel ikke krav på feriepenger, siden feriepenger er knyttet til et arbeidsforhold med en fast arbeidskontrakt.

Feriepengene er en sum som arbeidsgiveren har spart unna fra lønnen din. Det er dermed en del av lønnen. Derfor må du betale skatt av feriepengene.

Feriepengene er skattlagt

Mange lurer på om man må betale skatt av feriepenger, og svaret er at det må man.

Feriepengene er en del av lønnen man får fra arbeidsgiveren sin, og lønn skatter man av.

Likevel er det slik at man slipper å skatte av feriepengene når de blir utbetalt. Skatten trekkes nemlig fra gjennom resten av året.

Det er det samme som skjer når arbeidstakere i desember slipper unna med halv skatt. Resten av den skatten blir også trukket resten av året.

Dette er viktig å huske på hvis man slutter i jobben og får alle feriepengene utbetalt. Da er det viktig at det blir trukket korrekt skatt, slik at man unngår å få brysom restskatt det påfølgende året. Dette skal arbeidsgivere kjenne til, og kunne gjøre på korrekt måte. Men det er verdt å dobbeltsjekke med arbeidsgiveren at det blir gjort.

Du kan finne mer informasjon om dette hos Skatteetaten.

Smart feriepengebruk

Når man får feriepengene inn på kontoen kan man lett fristes til å handle inn en ny sommergarderobe og dra på en flott ferie. Det kan det hende det er god grunn til å unne seg!

Samtidig er det lurt å tenke over to ting først:

  • Feriepengene må også brukes til de faste utgiftene man har, siden man også blir trukket i lønn.
  • Feriepengene kan brukes til å komme på rett kjøl, dersom man har opparbeidet seg en litt rotete privatøkonomi. De kan også brukes til å komme i gang med en bra spareplan.

Når det er sagt, så er det viktig å huske på at dette ikke er noe enten eller. Det viktigste er at feriepengene kan gi en frihet til å tenke over egen økonomi. Kanskje kan man ha en hyggelig ferie uten de største utskeielsene, og dermed bruke en del av pengene på økonomisk fornuftige ting.

Dersom man har en anstrengt privatøkonomi med litt for mye forbruksgjeld, kan det være et godt tidspunkt for å refinansiere denne gjelden. Ved å gjøre det vil man som regel oppnå lavere rente, og få bedre oversikt over økonomien.

Samtidig kan man da klare å betale ned litt av gjelden. Da kan feriepengene bidra til at den gode og avslappede følelsen fra sommerferien varer også når høsten kommer.

Oppsummert

Feriepengene skal i utgangspunktet betales ut rett før man tar ferie. I praksis betales de som regel ut samtidig til alle på arbeidsplassen, vanligvis i juni. Dersom man slutter i jobben, må man avtale med arbeidsgiveren om man skal få utbetalt opparbeidede feriepenger med en gang, eller om man skal få pengene kommende sommer.

Grunnlaget for feriepenger avhenger flere faktorer, i hovedsak:

  • Lønnen forutgående år
  • Lengden på avtalt ferie