Hva er byggelån?

Byggelån er en type lån man kan søke om når man enten skal renovere en gammel bolig, eller bygge på et nytt hus. Det kan være kostbare prosjekter. Derfor er det viktig å være klar over hvilke ulike finansieringsmuligheter som finnes.

Byggelån mens man bygger

Et byggelån skiller seg fra et ordinært boliglån på to punkter:

 1. Det er midlertidig lån
 2. Det utbetales etter hvert som man har utgifter til byggeprosessen

Det er et midlertidig lån

Et byggelån er kun ment å ha mens man er i en byggeperiode. Deretter kan man omgjøre gjelden til et ordinært boliglån.

Uansett hvor godt man planlegger vet man ikke helt sikkert hvor mye et byggeprosjekt vil koste. Dessuten er det slik at ikke alle kostnadene kommer med en gang.

Derfor kan det være en god løsning å ha et byggelån, som man kan bruke av etter hvert som regningene kommer. Du kan også lese mer om det blant annet hos DNB.

Tips: Se også våre artikler om lån til garasje og oppussingslån her.

Det utbetales etter hvert som man har utgifter til byggeprosessen

Hvis man har fått innvilget et byggelån, blir det utbetalt når man har regninger i forbindelse med byggeprosessen. Betalingene gjøres til en egen byggelånskonto.

Et byggelån kan være til stor hjelp når man trenger penger til ombygging eller oppussing av huset. Det kan betales ut etter hvert som kostnadene kommer.

Byggelån som kontokreditt

Det vil i praksis si at et byggelån fungerer som en kontokreditt. For hver gang man har nye utgifter i forbindelse med byggeprosessen belastes byggelånskontoen. Når banken godkjenner beløpene betales deler av kontokreditten ut.

Det er imidlertid viktig å merke seg at banken må godkjenne at utgiftene faktisk er til kostnader relatert til byggeprosessen.

Avdragsfrihet i byggeperioden

Så lenge man holder på med byggeprosessen betaler man ikke avdrag på gjelden. Imidlertid betaler man renter på lånet hele tiden. Avdragsfrihet forklares nærmere i denne artikkelen.

Etter at byggeprosessen er ferdig, omgjøres lånet til et ordinært boliglån. Da starter man med å betale både avdrag og renter, etter den gjeldende rentesatsen man blir tilbudt på boliglånet.

Byggelån er kun til byggeprosjekter

Det er viktig å være klar over at et byggelån har en del begrensninger i forhold til et vanlig rammelån eller kontokreditt.

Først og fremst gjelder det at man ikke kan bruke pengene til hva man vil. Pengene skal gå til byggeprosjektet, og kun til det.

Det innebærer at banken skal godkjenne de ulike utgiftene som blir betalt fra byggelånskontoen.

Det er viktig å huske på at et byggelån har klare regler, og det kan kun benyttes til utgifter i forbindelse med byggeprosjektet.

Fordeler og ulemper

De viktigste fordelene ved et byggelån er:

 • Det bidrar til å holde kontroll på utgiftene pengene går til
 • Det minimerer faren for at lånte penger blir brukt til noe annet enn byggeprosjektet
 • Avdragsfrihet i byggeperioden

Det kan også være noen ulemper med et byggelån:

 • Renten er som regel høyere enn ved et ordinært boliglån
 • Renten løper hele tiden, og det gir et press på å bli raskest mulig ferdig
 • Ikke alle innvilges et byggelån

Hvis man ikke tilbys byggelån

Det stilles klare krav til byggelån. Derfor er det ikke en selvfølge at man får innvilget et slik lån. Som ved andre lån, er bankene pålagt å behandle hver enkelt kunde individuelt.

For mange kan det for eksempel være krevende hvis banken har som vilkår at man stiller sikkerhet for byggelånet, på samme linje som krav som stilles ved vanlig boliglån. Dette kan være vanskelig for mange når man vet at det ikke er lov å belåne en bolig mer enn inntil 85 % av verdien.

Hvis man nylig har kjøpt en bolig, har man kanskje belånt den maksimalt. Dersom man i tillegg ønsker å utføre et byggeprosjekt, som å bygge om eller bygge på, kan det være vanskelig i innfri kravene til byggelån.

Da er det for eksempel mulig å søke om et forbrukslån uten sikkerhet. Det kan man søke om direkte til ulike banker, eller man kan søke om det gjennom lånemeglere, som for eksempel Sambla.

Med slike lån kreves det ikke at man stiller sikkerhet. Dermed er det enklere å søke om for alle.

Når byggeprosjektet er ferdigstilt, kan det ofte være at verdien på boligen er blitt høyere. Da kan det i mange tilfeller være mulig å bake lånet man tok opp i byggeperioden inn i boliglånet, og likevel være under 85 % av boligens verdi.

Hvis man ikke oppfyller kravene til å få innvilget et byggelån, eller hvis man ønsker et mer fleksibelt lån, kan et privatlån være en god løsning. Det kan man søke om gjennom ulike lånemeglere.

Endring av byggelånet

Hvis man har et byggelån gjennom en byggerperiode gjøres det om når prosjektet er ferdig. Når det er snakk om en renovering eller nybygg, vil byggelånet bli omgjort etter at man har mottatt ferdigattest.

Dette er en fordel. Det er fordi man kan regne med å få lavere rente når byggelånet gjøres om til ordinært boliglån.

Oppsummert

Det går an å søke om byggelån hvis man skal utføre et byggeprosjekt, som påbygg eller ombygging av bolig. Noe av det som skiller byggelån fra andre lån er:

 • Det skal kun benyttes til godkjente utgifter i forbindelse med byggeprosessen
 • Banken skal godkjenne utbetalinger fra byggelånskontoen
 • Det er avdragsfrihet i byggeprosjekttiden
 • Ved ferdigstillelse omgjøres byggelånet til boliglån

Dersom man ikke innfrir kravene som stilles for å få byggelån, kan man i stedet søke om privatlån. Det er et mer fleksibelt lån, hvor det ikke stilles krav til sikkerhet.