Informasjon om låneforsikring

En låneforsikring gjør at du kan slippe å betale rentene og avdragene dersom du mister inntektene dine. Dekningen vil også gjøre at lånet innfris ved kritisk sykdom eller død. Du bør kjenne til både kostnadene og begrensningene med låneforsikringen før du tegner den. Her kan du lese om fordelene og ulempene.

Sett deg inn i vilkårene

Før du tegner en låneforsikring bør du sette deg godt inn i vilkårene. Det kan være forholdsvis store variasjoner i kostnader, krav, begrensninger og dekningssummer.

Kostnadene på forsikringen bør også vurderes i forhold til kostnadene på lånet du eventuelt skal ta opp.

Har du mottatt flere lånetilbud og bestemt deg for å ha låneforsikring?

Lånet som gir de laveste totalkostnadene kan bli dyrere enn alternativene dersom forsikringen fra denne banken er dyr.

Husk at dersom du har tegnet låneforsikring på et forbrukslån og unnlater å betale forsikringspremien anses forsikringsavtalen som opphørt.

Vanlige krav til forsikringstakeren

Med små variasjoner er kravene i sliten under standard for de aller fleste låneforsikringer.

 • Krav til alder – Den som tegner forsikringen må normalt være mellom 18 og 66 år.
 • Krav til yrkesaktivitet – Forsikringstakeren må være fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende med minimum 16 timer arbeid per uke. Noen banker har låneforsikring som også gjelder for vikaransatte. Det er også vanlig at du må ha jobbet sammenhengende i minst 6 måneder før forsikringen tegnes.
 • Krav til bosted og nasjonalitet – Forsikringstakeren må være bosatt i Norge og registrert i Folkeregisteret.
 • Folketrygden – Forsikringstakeren må være medlem av norsk folketrygd. Det finnes låneforsikringer som aksepterer at forsikringstakeren er medlem av folketrygden i Sverige eller Danmark.

Hva en låneforsikring dekker

Hvis du selv sier opp jobben din vil du ikke ha krav på utbetalinger fra låneforsikringen. Inntektstapet må være ufrivillig.

En låneforsikring dekker terminbetalingene dine på lånet dersom du blir sykemeldt, permittert eller ufrivillig arbeidsledig.

Som oftest er også inntektstap på grunn av omsorgsansvar for egne barn inkludert. Forsikringen dekker også innfrielse av lånet ved permanent uførhet eller død, innenfor bestemte grenser som settes ulikt av hvert enkelt forsikringsselskap.

Noen forsikringsavtaler gir også rett til et engangsbeløp ved samlivsbrudd.

Hva en låneforsikring ikke dekker

En låneforsikring gir ikke dekning i alle tilfeller som er beskrevet i avsnittet ovenfor. Begrensningene i listen er til for å hindre at folk utnytter forsikringen.

 • Sykdom – Det er vanligvis en karensperiode for sykdom på 30 dager. Det vil si at forsikringen ikke gir dekning for sykdom de første 30 dagene etter at du inngikk forsikringsavtalen.
 • Kjent sykdom – Dersom du vet at du har en sykdom i dag vil forsikringen ikke gi dekning for en sykemelding som er tilknyttet sykdommen før det er gått en viss tid. Vanligvis er begrensningen satt til 12 måneder.
 • Arbeidsledighet og permittering – Det er vanligvis en karensperiode for arbeidsledighet og permittering på 90 dager. Tegner du forsikringen i dag, og blir for eksempel sagt opp før det er gått 90 dager, gir ikke forsikringen dekning for dette.
 • Kjent arbeidsledighet eller permittering – Dersom du vet i dag at du vil bli arbeidsledig eller permittert vil forsikringen ikke gi dekning.

Blir du sykemeldt, arbeidsledig, permittert eller kritisk syk må dette dokumenteres for at forsikringspengene skal bli utbetalt.

Egenandelsperiode på låneforsikringen

Du må regne med at forsikringsavtalen har en egenandelsperiode. Perioden er vanligvis enten 21 eller 30 dager. Det vil i praksis bety at selv om du for eksempel skulle bli 100% sykemeldt i dag, må du selv betale neste termin dersom den forfaller innenfor egenandelsperioden.

Begrensninger i utbetalingen

Det er viktigere med låneforsikring dersom du har forsørgeransvar, men det kommer også an på lånesummen. Derfor er denne typen forsikringsavtale mer vanlig på boliglån enn på forbrukslån.

Det er spesielt viktig å sette seg inn i beløpsgrensene i forsikringsavtalen dersom du har tatt opp et stort lån, eller du har flere lån tilknyttet samme bank.

Alle låneforsikringer og betalingsforsikringer har nemlig en grense for hvor store terminbeløp og totalsum som dekkes. Forsikringen har også begrensninger i forhold til hvor mange terminer den gir dekning.

Vanligvis ligger begrensningene på disse nivåene:

 • Dekningssum – mellom 10 000 kroner og 15 000 kroner per termin. Har du for eksempel låneforsikring på et lån fra Santander vil 13 000 kroner være det maksimale beløpet som dekkes. Er terminbeløpet da på 15 000 kroner betyr det at du må dekke minst 2 000 kroner selv.
 • Terminer – De fleste låneforsikringer gir dekning i inntil 12 måneder. Er du for eksempel permittert lenger enn 12 måneder må du finne andre løsninger.
 • Innfrielse – Ved alvorlig sykdom eller død vil hele restgjelden innfris innenfor en beløpsgrense. Beløpsgrensen kan variere fra noen få hundre tusen og opp til en million kroner.

Når du mottar tilbud på forbrukslån vil du også opplyses om hva kostnadene på en eventuell låneforsikring er. Bruk totalsummen for både forsikringen og lånet når du sammenligner tilbudene. 

Låneforsikring gjør lånet dyrere

Nesten alle låneforsikringer vi kjenner til koster en viss prosentsats av terminbeløpet du betaler på lånet.

Noen få banker tilbyr forsikringsavtaler der premien er en prosentsats av den utestående lånesaldoen.

Det finnes også forsikringer som koster et engangsbeløp. I så fall er det vanlig at premien er lik et terminbeløp ganget med en faktor, ofte rundt 2 til 3. For eksempel følger låneforsikringen til Instabank dette prinsippet.

Noen eksempler:

 • Bank Norwegian – 7% av terminbeløpet.
 • Santander Consumer Bank – 8,8% av terminbeløpet.
 • Re:member – 8,9% av terminbeløpet.
 • Komplett Bank – 0,25% av utestående lånesaldo.
 • Instabank – Terminbeløp * 2,6345.

Hva prisen blir rent konkret avhenger også av lånesum og antallet terminer. Låner du for eksempel cirka 200 000 kroner over 5 år, vil forsikringen fort kunne koste deg mellom 15 000 og 20 000 kroner.

I mange tilfeller vil forsikringen gjøre at de totale lånekostadene øker med over 40%. Dette viser viktigheten av å ha oversikt over både tilbudene på lån og de tilknyttede forsikringsavtalene.

Utbetalinger fra en låneforsikring erstatter lønn. Derfor må du betale skatt av utbetalingene.

Innbetaling og utbetaling

En eventuell utbetaling fra låneforsikringen er en erstatning for tapt inntekt. Derfor må du betale skatt av beløpet du mottar. Ta dette med i beregningen når du skal velge forsikringsavtale og bank.

Du betaler forsikringspremien samtidig som du betaler de månedlige avdragene. Forsikringspremien legges som regel bare til totalsummen.

Eventuelle utbetalinger ved sykdom, permittering og arbeidsledighet foregår som regel hver tredje måned. Hvis terminbeløpet er for eksempel 10 000 kroner, vil du da få overført 30 000 kroner til kontoen din etter at det er gått tre måneder (karenstid ikke iberegnet).

Tips: Se også billigste forbrukslån kalkulator.

Oppsigelse av en låneforsikring og angrefrist

Du kan selv si opp forsikringsavtalen når som helst i låneperioden.

Dette gjøres enkelt enten i nettbanken eller ved å sende en e-post til banken. Selv om forsikringen slutter å gjelde dersom du unnlater å betale for den bør du alltid si ifra på forhånd. Det er vanligvis 30 dagers varsel ved oppsigelse.

Om du nylig hat tatt opp et forbrukslån med låneforsikring har du angrefrist på begge deler. Angrefristperioden er på 30 dager.

Sier du opp forsikringen innenfor fristen vil det du eventuelt har betalt i premie bli tilbakeført til kontoen din.

Hvem trenger låneforsikring?

Å forsikre gjelden kan gi deg bedre nattesøvn, men undersøk også andre alternativer. I noen tilfeller er det mer hensiktsmessig å heller øke premien på en livsforsikring som gir større utbetalinger.

Det er vanskelig å gi noen konkrete råd om hvem som bør tegne låneforsikring. Folks livssituasjon og økonomi er forskjellig.

Generelt kan vi si at de fleste ikke trenger låneforsikring på forbrukslån når lånesummene er begrenset, og nedbetalingstiden er kort.

Før du bestemmer deg bør du vurdere følgende;

 • Økonomi – En låneforsikring kan gjøre lånet en god del dyrere. Samtidig kan tap av inntekt føre til store betalingsproblemer. Hvor sårbar er du økonomisk?
 • Forsørgeransvar – Dersom du skulle miste inntektene dine eller avgå med døden kan dine etterlatte bli sittende igjen med ansvaret for å betale tilbake lånet. Derfor er det mer hensiktsmessig å ha låneforsikring når låntakeren har partner og/eller barn, enn det er for enslige.
 • Arbeidssituasjon – Jobber du i et yrke eller innen en bransje som er usikker? Hvor sikker er du på at du har jobb og inntekt i hele låneperioden?
 • Personlighet – Er økonomisk trygghet viktig for deg? Dersom tilbakebetalingen av lånet bekymrer deg kan det hende en låneforsikring vil dempe uroen.
 • Lånesum – Det er vanligvis mer aktuelt å tegne låneforsikring når lånesummen er høy, det vil si på flere hundre tusen kroner. Tar du opp et lån på for eksempel 30 000 kroner vil du neppe få behov for forsikringen.
 • Lånetid – Hvis nedbetalingstiden din er kort vil det være mindre aktuelt med forsikringen.

Et siste punkt som bør vurderes er om det er bedre å heller tegne annen forsikring dersom du er i en utsatt situasjon. For eksempel kan foreldre heller vurdere å bruke pengene på å få bedre dekning for dødsfall eller uførhet i en livsforsikring/uføreforsikring.

Oppsummering

 • Du kan forsikre forbrukslånet ditt mot frafall av inntekt. Forsikringen gjelder ved ufrivillig arbeidsledighet, permittering og sykdom. I slike situasjoner vil da forsikringen dekke terminbeløpet i et visst antall måneder, og som regel begrenset til 1 år. Forsikringen dekker også innfrielse av lånet ved død eller permanent uførhet.
 • Før du tegner en låneforsikring bør du sette deg nøye inn i vilkårene og prisene. Det er relativt store forskjeller på forsikringsordningene som tilbys av de forskjellige bankene.
 • En låneforsikring kan komme til å gjøre lånet en god del dyrere. Samtidig er det også vanskelig å måtte betale renter og avdrag dersom du mister inntektene dine.
 • Enslige og unge låntakere trenger vanligvis ikke låneforsikring. Unntaket er når gjelden er høy og nedbetalingstiden lang. Personer med forsørgeransvar har vanligvis større behov for å forsikre lånene sine. Vurder også andre alternativer, for eksempel høyere dekning i livsforsikring og uføreforsikring.