Privatlån uten sikkerhet i Norge

Et privatlån er kort og godt det samme som et forbrukslån. Det vil si et lån der du ikke trenger å stille med sikkerhet.

Lånesummene og betingelsene varierer en god del fra bank til bank. Det er derfor viktig å sette seg inn i alternativene før du underskriver låneavtalen.

Vi går her gjennom hvor mye du kan låne, rentekostnader, nedbetalingstid og utbetaling.

Kjennetegn på privatlån

Kjennetegnene på et privatlån er flere, men det viktigste er at låntakeren ikke trenger å stille med sikkerhet. Dette gjør at du kan få finansiering selv om du ikke eier bolig, eller når boligen har for høy belåningsgrad.

Det at bankene ikke krever sikkerhet betyr imidlertid at et privatlån blir dyrere enn for eksempel boliglån og billån.

 • Ingen krav til sikkerhet.
 • Pengene kan brukes fritt.
 • Du blir kredittvurdert.
 • Resultatet av kredittvurderingen vil påvirke rentetilbudene.
 • Rentene kan varierer fra cirka 5% nominelt og opp til flere hundre prosent.

De store kostnadsforskjellene illustrerer viktigheten av å låne fra rett bank.

Begrepet privatlån har flere synonymer. Denne typen lån kalles også forbrukslån og blancolån, smålån, og mikrolån når lånesummene er veldig lave.

Hvor stort privatlån kan du få?

Utvalget av banker som tilbyr privatlån uten sikkerhet er økende. Det er også en rekke sparebanker som tilbyr lån uten sikkerhet.

Lånesummene er svært forskjellige og starter fra 1 000 kroner og går helt opp til 600 000 kroner.

Antallet banker med store privatlån er betydelig høyere enn utlånere som kun tilbyr små lån.

For eksempel er det minst 10 andre banker som tilbyr lån på inntil 500 000 kroner inkludert Komplett Bank, Opp Finans, yA Bank og Easybank.

Les også: Hvor mye kan jeg låne?

Rentekostnader på privatlån

Du blir mer fornøyd med lånet ditt når rentene er så lave som mulige. Tilbudet fra bankene vil avhenge av flere faktorer, og det lønner seg å skaffe et godt sammenligningsgrunnlag.

Hvordan rentene blir på disse usikrede lånene kan virke ganske uoversiktlig. Banker som tilbyr relativt store summer vil som regel gi deg et individuelt tilpasset tilbud.

 • Effektive renter på de fleste privatlån – mellom 5% og 20%.

Hva du får i rente kommer an på kredittscoren din. Anser banken deg som svært kredittverdig får du lavere renter enn motsatt.

Lånesummen er også en viktig faktor.

En bank kan ikke tilby lave renter på småsummer fordi inntektene da vil bli så lave at de taper på utlånet. Derfor vil rentene fra de bankene som kun tilbyr små privatlån alltid være de dyreste.

Bruk totalkostnadene på ulike lånetilbud som sammenligningsgrunnlag når du skal søke billigst forbrukslån uten sikkerhet.

Gebyrkostnader og effektiv rente

De fleste forbrukslån har et etableringsgebyr. Dette kan være fast uansett lånesum, og da som regel på rundt 950 kroner. Noen banker har lavere etableringsgebyr dersom lånesummen også er lav.

Alle banker tar et termingebyr for å administrere den månedlige fakturaen. Størrelsen er vanligvis rundt 50 kroner. Noen av bankene som tilbyr smålån i Norge tar et betydelig høyere beløp.

Se samlede gebyrkostnadene legges til de nominelle rentene for å gi oss de effektive rentene. Forskjellen på nominelle og effektive renter er større når lånesummen er lav.

Nedbetalingstid på privatlån

Den lengste nedbetalingstiden du får på et usikret lån er 5 år. Dette er bestemt av myndighetene. Nedbetalingstiden justeres i forhold til lånesum. Du vil for eksempel ikke få 5 år på å nedbetale et lån på kun 25 000 kroner.

Den korteste nedbetalingstiden finner du på mikrolånene. Et lån på for eksempel 3 000 kroner vil ha en nedbetalingstid på maksimalt 3 måneder.

Nedbetalingstiden på et privatlån som skal brukes til refinansiering kan være lenger enn 5 år.

Krav for å få låne

Søkere som er minst 25 år og som tjener over 250 000 kroner i året oppfyller minstekravene til samtlige banker. Er du 18 år og tjener mindre vil utvalget være lavere.

Før du søker om lån fra en spesifikk bank bør du undersøke hvilke minstekrav banken stiller. Samtlige har som regel også to krav til felles.

 • Søkeren må være norsk eller bosatt i Norge (D-nummer).
 • Søkeren kan ikke ha betalingsanmerkning.

De andre kravene går på søkerens inntekt og alder. Det laveste alderskravet er 18 år, noe du finner hos et fåtall banker. Det vanligste kravet til alder er at du må være 20 år.

Minstekravet til inntekt er veldig «snilt», og sjelden på mer enn 120 000 kroner per år. Imidlertid betyr ikke dette at du automatisk får tildelt hvilken som helst lånesum selv om du oppfyller dette kravet.

Privatlån uten sikkerhet med betalingsanmerkning

Kravet til at du ikke får privatlån med betalingsanmerkning gjelder alle banker som ikke krever sikkerhet.

Du vil imidlertid kunne få låne til refinansiering med betalingsanmerkning, men kun fra et knippe nisjebanker. Eksempler er Bank2, Svea Finans, Bluestep og Kraft Bank.

Disse bankene krever at du stiller med sikkerhet, det vil si enten pant i egen bolig/fritidseiendom eller kausjonist.

Hvis du har betalingsanmerkning og trenger et lån uten sikkerhet må du først betale gjelden som er tilknyttet anmerkningen. Sjekk at kreditor har fått anmerkningen slettet før du sender lånesøknadene.  

Lånesummen bestemmes når du blir kredittvurdert

Når banken foretar en kredittvurdering bestemmer de seg for tre ting:

 1. Kvalifiserer du til å få låne penger?
 2. Hvor mye kan du få låne?
 3. Hvilke rentebetingelser får du?

Hvis du oppfyller minstekravene vil banken vurdere lånesummen du søkte om opp mot deres egne retningslinjer og retningslinjene fra myndighetene. Her vil disse faktorene bli avgjørende.

 • Betjeningsevne – Er inntektene dine høye nok til å klare å betale tilbake lånet? Du skal også ha penger til andre normale utgifter (livsopphold), og du skal tåle en potensiell renteøkning på 5%.
 • Gjeldsgrad – Banken kan ikke låne deg så mye at din totale gjeld overstiger fem ganger det du tjener i året. Her skal all gjeld medregnes, også det du potensielt kan bruke fra eventuelle kredittkort du eier (kredittrammen regnes som gjeld selv om du ikke har brukt den opp).

Dette betyr at så lenge du både tjener nok og ikke har for mye gjeld vil du vanligvis få låne det du søker om. Dersom du for eksempel har for mye gjeld fra før, vil bankene ofte tilby deg et privatlån på en lavere sum.

Hvor lang tid tar det å få privatlånet utbetalt?

Banken ber deg vanligvis sende inn kopi av lønnsslipp og skattemelding samtidig som du signerer låneavtalen med BankID. Kopiene bør du ha klare på datamaskinen din.

Mange banker opplyser selv at tiden det tar fra søknaden mottas til pengene står på konto er omtrent 0-3 dager. Grunnen til at du ofte kan få forbrukslån på dagen er at det meste av søknadsbehandlingen er automatisert.

 • Så godt som alle banker gir svaret innen noen få timer.
 • Svaret vil inneholde et lånetilbud dersom søknaden ble godkjent.
 • Du må signere med BankID for å akseptere låneavtalen.
 • Du må vanligvis dokumentere inntekt. Dette gjør du ved å enten laste opp eller sende e-post med kopi av siste skattemelding og lønnsslipp.

Viktig når du skal finne et billig privatlån

Siden rentebetingelsene varierer såpass mye anbefaler vi at du sammenligner mange lånetilbud før du slår til. For å gjøre dette kan du enten søke til de bankene du kjenner til, eller du kan la en låneagent gjøre jobben på dine vegne.

Låneagenter koster deg ingenting (de får provisjoner fra bankene de representerer), og søknadsbehandlingen går like raskt. De beste agentselskapene innhenter ofte 15 eller flere tilbud, avhengig av hvilken lånesum det er snakk om, og om du oppfyller alle bankenes minstekrav.

Andre forhold du bør kjenne til

 • Medlåntaker – De fleste banker lar to personer ta opp lån sammen, slik det er vanlig med blant annet boliglån. Fordelene er at det er større sjanse for at lånet blir innvilget, og rentene blir som regel noe lavere. Ulempen er at begge to blir ansvarlige for å betale tilbake lånet. Sett dere inn i hva dere forplikter dere til dersom dere søker sammen.
 • Låneforsikring – Du kan forsikre et privatlån i de fleste banker. Forsikringen dekker som regel terminbetalingene i inntil 1 år dersom du blir ufrivillig arbeidsledig eller sykemeldt. Sett deg nøye inn i vilkårene og prisene på forsikringen dersom du vurderer dette.
 • Nedbetaling av lånet – Du velger selv hvor lang tid du skal bruke på å betale tilbake lånet, men inntil 5 år. Jo færre terminer du bruker desto billigere blir lånet. Betal gjerne ekstra avdrag, eller innfri lånet førtids dersom du får råd til det. Bankene kan ikke ta ekstra betalt for dette.

Et privatlån uten sikkerhet er bare et annet navn på forbrukslån. Å låne privat er noe annet, for eksempel når du låner penger fra en venn eller slektning. 

Oppsummering

Lånestørrelsene på usikrede privatlån er fra 2 000 kroner og opp til 600 000 kroner, avhengig av hvilken bank du låner fra. Lånene er som regel dyrest når lånesummen er lav.

Rentene du får blir vanligvis bestemt individuelt. Det vil si at personer med høy kredittscore får tilbud om lavere renter enn de som har lav kredittscore. Større lån er også prosentvis billigere enn små lån.

For å gjøre lånekostnadene så lave som mulig bør du tenke på dette:

 • Unngå å ha flere usikrede lån samtidig. Vurder heller å samle de.
 • Vurder å låne sammen med ektefellen eller samboeren din dersom dere uansett skal bruke pengene i fellesskap.
 • Betal ned på usikrede lån så raskt du klarer. Jo kortere nedbetalingstid desto lavere blir kostnadene.
 • Sammenlign alltid så mange lånetilbud som mulig før du bestemmer deg. Låneagenter kan gjøre denne jobben enklere for deg.