Hvor mye kan jeg låne? (forbrukslån)

Penger du kan få i lån

“Hvor mye kan jeg låne?” er et spørsmål mange stiller seg når de skal søke om forbrukslån. Enda det ikke finnes noe enkelt svar vil denne artikkelen kunne gi deg en omtrentlig pekepinn.

Her tar vi en nærmere titt på hva som avgjør størrelsen på et lån, under forutsetningen om at du oppfyller alle kriterier for inntekt, gjeld, og statsborgerskap.

Finanstilsynets retningslinjer for hvor mye du kan låne

Finanstilsynet har utstedt spesifikke retningslinjer for hvor mye penger bankene kan låne ut.

Finanstilsynet har publisert spesifikke regler for hvor mye penger du kan låne. Bankene må forholde seg til disse retningslinjene når de vurderer en søknad om lån.

Den første regelen er at gjelden din ikke kan overstige 500 prosent av brutto årsinntekt.

Eksempel: Tjener du 700 000 kroner i året bør gjelden din være på maks 3,5 millioner kroner.

Du må i tillegg kunne tåle en renteøkning på 5,00 prosent.

Målet er å unngå at folk får betalingsproblemer i kjølvannet av en heving av styringsrenten.

Bankenes begrensninger på hvor mye du kan låne

Banker innen forbrukslån har egne utlånsgrenser.

Ettersom bankene opererer med ulike begrensninger kan det være lurt å søke via en megler. Dette er selskap som har spesialisert seg innen videreformidling av lånesøknader uten at det medfører noen ekstrakostnad for deg som lånesøker.

figurer dytter lånte kroner
Hvor mye gjeld kan du betjene hver måned? Sammenlign terminbeløpet for ulike lån med hva du har stående på konto ved månedsslutt.

Kredittscore

Kredittscore er et tall som måler bankens risiko for å tape penger. I oversatt betydning er det en matematisk ligning, hvor resultatet er et utrykk for din betalingsevne. Den bestemmer følgende:

  • Hvilket maksbeløp banken er villig til å låne deg.
  • Hvilken nominell rente banken krever.
  • Hvilken nedbetalingstid du kan velge.

Bankene foretrekker å låne ut penger til personer med en stabil inntekt og privatøkonomi. Det minsker risikoen for at lånet misligholdes.

En stresstest vil også gjennomføres, hvor bankene undersøker hvilken effekt en renteheving vil ha på din betalingsevne. Målet er å forhindre potensielle betalingsproblemer, skulle styringsrenten skyte i taket.

I henhold til Finansavtalelovens § 50 (punkt 3), har bankene lov til å heve renten på lånet, så fremt de varsler deg minst 6 uker i forveien.

Forholdet mellom risiko og lånebeløp

Vi anbefaler deg å bruke en lånekalkulator (for eksempel den du finner her) for å eksperimentere med ulike terminbeløp. Det vil gi deg en pekepinn over hvor mye gjeld du kan betjene hver måned.

Her har vi satt opp et enkelt regneeksempel. Legg merke til størrelsen på terminbeløpet.

Kan du betjene gjelden?
Lån:50000Total kostnad:54977
Termingebyr:50Renter og gebyrer:4977
Løpetid (mnd):12Nominell rente:12%
Terminer per år:12Effektiv rente:19,43%
Terminbeløp:4581Etableringsgebyr:1000
Ved å bruke en lånekalkulator kan du eksperimentere med ulike terminbeløp, som vil gi deg en pekepinn over hvor mye gjeld du kan betjene.

Nedbetalingstiden er også avgjørende på hvor mye du kan ta opp i lån

Eksempelet du leste ovenfor la til grunn en nedbetalingstid på 1 år. Utvider du nedbetalingstiden vil terminbeløpet falle, samtidig som de totale rentekostnadene øker.

For å finne svaret på “hvor mye kan jeg låne”, er du nødt til å vurdere lånets nedbetalingstid. Hvis du ønsker å låne penger opp til bankenes maksgrense bør du velge en lenger nedbetalingstid.

Klarer du å håndtere terminbeløpet vil bankene også være villige til å låne deg mer penger.

Kilder: 

https://www.finansportalen.no/bank/hvor-mye-kan-jeg-lane/

Velg lånebeløp: 123
Meny