Hvor mye kan jeg låne? (forbrukslån)

Hvor mye du kan låne avhenger av banken du søker hos og retningslinjene fra myndighetene. Lånesum på et forbrukslån uten sikkerhet kan fås inntil 600 000 kroner uten at du må stille med pant. Om du får låne så mye penger er et annet spørsmål.

Her får du en enkel forklaring på hvordan banken vurderer søknaden din, og hvilke retningslinjer de må forholde seg til. Les også tips som gir deg bedre låneevne.

Hvor mye kan jeg få i forbrukslån?

Tilbudet fra hver enkelt bank setter grense for hvor stort forbrukslån du kan få.

20 digitale banker i Norge tilbyr forbrukslån uten sikkerhet på inntil 500 000 kroner.

Bank Norwegian, Uno Finans og Axo Finans har de største lånene på inntil 600 000 kroner. De resterende tilbyr lavere lånestørrelser.

Et par av aktørene tilbyr kun såkalte mikrolån på dagen, det vil si lån på maksimalt 20 000 kroner.

600 000 kroner er dermed den største summen du kan låne uten å stille med pant eller kausjonist. Om du får låne så mye kommer an på hva banken sier.

Vær oppmerksom på at mikrolån kan få effektive renter på flere hundre prosent. Sjekk alltid mulighetene hos flere banker, også når lånebehovet er begrenset. Den laveste effektive renten du kan få på større lån er for tiden 5,00%.

Kredittvurdering når du søker om forbrukslån

Du trenger ikke ha fast ansettelse for å få lån, men det er litt strengere krav for blant annet selvstendig næringsdrivende og studenter med deltidsjobb.

Bankene vurderer søknaden din både i forhold til egne kriterier, og i forhold til myndighetenes retningslinjer.

Du må ha fast inntekt for å få forbrukslån, men inntekten trenger ikke nødvendigvis være høy. Det er et vanlig krav at du må tjene minimum 120 000 kroner per år.

Dette betyr imidlertid ikke at du kan få den største lånesummen, selv om du oppfyller bankens minstekrav. Som vi skal se vil blant annet størrelsen på inntekten bestemme hvor mye du kan låne.

Betjeningsevne og likviditet

Inntektene, gjelden og de faste utgiftene dine er det som bestemmer din såkalte betjeningsevne. Denne må være god nok til at du klarer de månedlige kostnadene på lånet.

Eksempel:

 • Du tjener 30 000 kroner etter skatt per måned.
 • De faste utgiftene dine utgjør 15 000 kroner.
 • I tillegg trenger du cirka 7 000 kroner til livsopphold.
 • Da sitter du igjen med cirka 8 000 kroner per måned.

I dette tilfellet må de månedlige kostnadene på det nye lånet ligge et stykke under 8 000 kroner. Hvis lånekostnadene er for høye, må banken avslå søknaden.

Vurderingen av betjeningsevnen og likviditeten din er lik i alle banker. Her må bankene forholde seg til retningslinjer som kommer fra myndighetene.

Du vil få bedre låneevne hvis du kvitter deg med kredittgjeld før du sender inn lånesøknaden. Sjansene blir større for at lånet innvilges, og sannsynligvis vil du få bedre rentetilbud.

Retningslinjer for hvor mye du kan låne

Finanstilsynets setter rammene for hvordan bankene skal vurdere en søknad om lån. Retningslinjene reduserer sjansene for at du påtar deg gjeld du ikke klarer å betale tilbake.

Utlånsforskriften trådte i kraft 1. januar 2021. Den er en videreføring av boliglånsforskriften og tidligere retningslinjer for forbrukslån.

Forskriften bestemmer hvordan bankene må vurdere søknaden din.

Felles retningslinjer for forbrukslån og boliglån:

 • Gjeldsgrad – Banken kan ikke gi deg et lån som gjør at gjelden din overstiger 5 ganger inntektene.
 • Betjeningsevne – Banken må forvisse seg om at du har inntekt nok til å betjene gjelden. Herunder skal du også tåle en eventuell renteøkning på inntil 5%.

Særkrav for forbrukslån:

 • Avdrag – Et forbrukslån uten sikkerhet skal ha faste månedlige avdrag.
 • Nedbetalingstid – Avdragene skal være store nok til at lånet er tilbakebetalt innen maksimalt 5 år.

Unntak når du bruker forbrukslån til refinansiering

Bankene kan fravike fra kravet til maksimal gjeldsgrad dersom du bruker lånet til refinansiering.

Eksempel:

 • Du tjener 300 000 kroner per år.
 • Din maksimale gjeldsgrad er dermed 1,5 millioner (5 x 300 000).
 • Du har gjeld på til sammen 2 millioner, det vil si mer enn 5 ganger inntektene.
 • Banken kan gi deg lån til å refinansiere hele eller deler av gjelden.
 • Søker du om et lån til andre formål, skal banken avslå søknaden.

For at banken skal kunne fravike, forutsettes det at du ikke får høyere rente- og gebyrkostnader på gjelden. Akkurat dette er vanligvis ikke et problem. De aller fleste får lavere kostnader når de refinansierer.

Det er generelt sett større sjanser for at lånet innvilges når formålet er refinansiering. I enkelte banker blir også rentetilbudene bedre.

Slik finner du gjeldsgraden din

Gjeldsgraden din finner du ved å legge sammen det du skylder per i dag på alle lån og kreditter. Summen kan maksimalt være 5 ganger årsinntekten.

Det mange glemmer er at alle kredittrammer skal tas med. Unntaket er dersom det er snakk om kun ett kredittkort med en ramme på inntil 25 000 kroner.

Eksempel:

Lån og kredittRestgjeld
Boliglån1 500 000 kr
Studielån300 000 kr
Forbrukslån200 000 kr
Kredittkort privat100 000 kr
Kredittkort jobb50 000 kr
Sum2 150 000 kr

Her vil du nå grensen dersom årsinntekten din er 430 000 kroner (5 x 430 000 = 2 150 000). Årsinntekten din må dermed være høyere for at du skal kunne få ytterligere lån.

Hvis du kvitter deg med begge kredittkortene, vil låneevnen din øke med til sammen 150 000 kroner.

Hvor mye kan jeg låne med pant?

Det finnes omtrent 8-9 banker som gir lån til refinansiering, selv om du har betalingsanmerkning. Forutsetningen er at du kan stille med sikkerhet.

Dersom du skal søke om et forbrukslån med pantesikkerhet, kan du henvende deg til banker som Bluestep og Bank2.

Disse lånene er ment for personer som får avslag andre steder. Et typisk eksempel er søkere som har betalingsanmerkning.

Det er sjelden at folk låner til rent forbruk fra disse bankene. Formålet er som regel refinansiering av kredittgjeld, eller mellomfinansiering og vanlige boliglån.

Størrelsen på lånet vil bestemmes av de samme kriteriene som på et vanlig boliglån.

Du kan skaffe deg mange tilbud på både forbrukslån og lån med sikkerhet via en låneagent. I oversikten på forsiden finner du agenter som samarbeider med over 20 ulike banker.

Kort om hvor mye du kan låne til bolig

Det er enklere å vurdere hvor mye du kan få i forbrukslån enn i boliglån. Et lån til bolig er sikret med pant, og verdien på boligen bestemmer dermed hvor stor lånesummen kan bli.

I tillegg er det krav til minimum 15% egenkapital når du skal ha boliglån.

Eksempel:

 • Boligens verdi er 2 millioner kroner.
 • Du kan låne maksimalt 1,7 millioner kroner (85% av 2 millioner).
 • De resterende 300 000 kronene (15%) må du stille med i egenkapital.

Dette er da utgangspunktet for hvor mye du kan få i boliglån. Dernest må banken vurdere økonomien din slik vi beskrev tidligere i artikkelen.

Hvor mye kan jeg låne med medlåner?

Et par som har felles økonomi kan spare på å låne sammen. Dette fordi et stort lån får lavere renter enn to små lån.

De fleste banker som tilbyr forbrukslån aksepterer at du har medlåner.

Dette vil si at to personer tar opp lånet sammen.

Ordningen er også vanlig når du låner til blant annet bolig.

Fordeler:

 1. To personer kan låne mer enn én person.
 2. Større sjanse for at lånet innvilges.
 3. Rentebetingelsene kan bli bedre.

Ulempen er at begge låntakere blir ansvarlige for tilbakebetalingen av lånet.

Eksempel på låneevne og betjeningsevne når du har medlåner:

LåntakerÅrsinntektGjeldLåneevneBetjeningsevne
Person A400 000 kr1 700 000 kr2 000 000 kr6 000 kr
Person B350 000 kr1 100 000 kr1 750 000 kr8 000 kr

 • Person A kan låne ytterligere 300 000 kroner før hun/han har en gjeld som tilsvarer 5 ganger årsinntekten.
 • Person B kan låne ytterligere 650 000 kroner.
 • Totalt har de rom for ytterligere 950 000 kroner i gjeld.
 • Til sammen har de 6 000 + 8 000 = 14 000 kroner til overs hver måned.

Disse to ville høyst sannsynligvis fått et forbrukslån på 500 000 kroner. Forutsetningen er at 14 000 er nok til å dekke de månedlige kostnadene på lånet.

Mange banker krever at medlåneren er din ektefelle eller samboer. Årsaken er at det da er lavere risiko for krangel og uenigheter, enn når venner låner sammen.

Hvis du får avslag på søknaden om forbrukslån

Avslaget kan skyldes at du har for mange lån og kreditter. Da kan du løse problemet med å samle gjelden, og samtidig få lavere totalkostnader.

Mange banker vil tilby deg et mindre lån dersom de mener du ikke har god nok betjeningsevne.

Hvis ikke kan du selv kontakte banken og be om en begrunnelse for avslaget.

Husk uansett at et avslag kan være en indikasjon på at du ikke bør ta på deg mer i gjeld. Ta alltid en grundig gjennomgang av økonomien, og vurder nøye før du skaffer deg lån eller kreditt.

Test din egen låneevne

Forbrukslånkalkulatoren vår viser et estimat hva de månedlige kostnadene blir på et forbrukslån. Du ser også hvilke renter du kan få hos de forskjellige bankene og låneagentene.

Merk deg dette:

 1. Effektiv rente – Oversikten viser hva som er laveste og høyeste rente hos den aktuelle banken. Ditt rentetilbud ser du først når du mottar lånetilbudet.
 2. Låneeksempel – Eksempelet viser gjennomsnittsrentene og kostnadene på en spesifikk lånesum hos den aktuelle banken. Dette må du se på som kun retningsgivende.

For å finne ut hvilke renter du selv vil få, må du skaffe deg uforpliktende tilbud. Det gjør du enkelt ved å enten sende søknad til bankene. Du kan også bruke en låneagent til dette. Da vil du få søknaden vurdert av rundt 15 til 20 banker.

Alle søknader er uforpliktende. Eventuelle tilbud du mottar vil vanligvis være gyldige i inntil 30 dager.

Oppsummering – Hvor mye kan jeg låne

Det største forbrukslånet uten sikkerhet er på 600 000 kroner, og tilbys kun av én bank. Omtrent 15 andre utlånere har 500 000 kroner som øverste lånegrense.

Hvor mye du får låne kommer an på følgende:

 • Betjeningsevnen din
 • Gjeldsgraden din

Bankene vurderer søknaden i henhold til retningslinjer fra myndighetene. De må forsikre seg om at du kan betjene lånet, og at du ikke får for mye gjeld totalt.

Låneevnen din vil vanligvis bli høyere dersom du har en medlåner. Da vil begges inntekt og gjeld legges til grunn for hvor stort lånet kan bli.