Refinansiering med medsøker

Refinansiering med medsøker betyr at du søker om refinansieringslån sammen med en annen person. I denne artikkelen får du informasjon om hva det innebærer å refinansiere med medsøker.

Hva innebærer refinansiering med medsøker?

Hvis du har mange smålån, kan det være lønnsomt å refinansiere. Et refinansieringslån er et lån uten sikkerhet, der du ikke trenger å stille med pant i bolig. Ønsker du å sette pant i bolig når du søker om refinansiering, er dette selvfølgelig mulig.

Ved lån uten sikkerhet vil rentesatsene være høyere, nettopp fordi banken ikke har den samme garantien for at de vil få tilbake pengene.

Å være medsøker innebærer et stort juridisk ansvar. Sammen med hovedlåntaker har medsøker tilsvarende ansvar for at lånet betjenes. Som oftest er det ektefelle eller samboer som stiller som medsøker. Noen banker har felles folkeregistrert adresse som et krav. I noen tilfeller kan man få innvilget at en venn eller et annet familiemedlem er medsøker.

Lesetips: Se også vår artikkel om refinansiering med sikkerhet.

For å få refinansieringslån med medsøker, må begge to møte noen krav. Blant annet må dere være myndige og ha stabil inntekt.

Fordeler med refinansiering med medsøker

#1. Det er lettere å få lån

Siden dere er to som stiller som ansvarlig for lånet, vil begges inntekt medregnes når banken skal ta en vurdering på om dere skal få innvilget lån. For lav inntekt er ofte årsaken til at man ikke får innvilget et refinansieringslån.

To inntekter vil utgjøre en høyere samlet inntekt, og banken vil ha en høyere garanti for at dere kan betjene lånet hver måned. Får medsøkeren en god kredittscore, kan dette øke sjansen for at lånet innvilges og at vilkårene på lånet blir gode.

#2. Dere kan få lavere rentesatser

Med to inntekter og to ansvarlige for lånet kan banken gi bedre rentesatser. Med lavere rente blir den totale lånekostnaden redusert.

#3. Dere kan få innvilget en høyere lånesum

Siden dere er to søkere, kan dere få innvilget en høyere lånesum. Banken vil gjennom kredittvurderingen undersøke hvor mye inntekt og gjeld dere har. De har ikke lov til å innvilge lån som overstiger fem ganger vedkommende sin inntekt. Med to inntekter vil den samlede inntekten og betalingsevnen være høyere.

Ulemper med refinansiering med medsøker

#1. Begge vil få konsekvenser ved manglende betaling

Et mislighold av avtalen kan påvirke begge parter. I verste fall kan begge to ende opp med betalingsanmerkninger, oppsigelse av avtalen og inkasso. Det vil påvirke søknad om nye lån og utslag av kredittvurderinger.

#2. Det krever god kommunikasjon

For at dere skal unngå å havne i en uheldig økonomisk situasjon, er det viktig med god kommunikasjon og klare regler for hvordan lånet skal betjenes og håndteres.

Lesetips: Se vår artikkel om refinansiering av billån: forbrukslån.no/refinansiering-av-billån/

Gode råd for refinansiering med medsøker

#1. Sørg for god kredittscore

Før du søker om refinansiering med medsøker, er det noen grep du kan ta for å forbedre din kredittscore.

  • Betal ned eventuell gjeld med betalingsanmerkninger
  • Betal ned smålån om mulig
  • Slett gamle kredittkort
  • Øk inntekten om mulig
  • Sørg for stabilt bosted

#2. Vurder din økonomiske situasjon

Siden du som medsøker er også ansvarlig for lånet, bør du vurdere din økonomiske situasjon før du inngår en låneavtale. Vær trygg på at du kan håndtere denne økonomiske forpliktelsen.

#3. Legg en konkret plan

Når dere er to som skal betale på lånet, er det svært viktig med en konkret plan for nedbetaling. Hvor mye skal dere betale, og skal begge betale like mye? Hva skal lånet gå til?

Det kan også skje at hovedlåntaker ikke kan betjene lånet på grunn av uforutsette hendelser. Vurder hva dere gjør i slike tilfeller før inngåelse av avtalen. Det vil alltid være smart å lage en avtale som kan redusere risikoen for eventuelle uenigheter.

#4. Sørg for god kommunikasjon

God kommunikasjon i avtaleperioden er viktig for å sikre at begge forstår lånevilkårene og håndterer nedbetalingsplanen. Slik blir det lettere for begge to å si ifra om man havner i en krevende økonomisk situasjon underveis.

Lesetips: Se også forbrukslån med medsøker: forbrukslån.no/medsøker/

Å søke om refinansiering med medsøker, kan øke sjansen for å få innvilget lån, og for å få gode vilkår. To inntekter kan også gi høyere lånesum.

Oppsummering

  1. Refinansiering med medsøker innebærer at du søker om lån sammen med en annen person. Begge parter vil dele det juridiske ansvaret for å betjene lånet.
  2. Generelle krav for å få lån, både for hovedlåntaker og medsøker, er at ingen av dere har betalingsanmerkninger, begge må være myndige, ha stabil inntekt og en god kredittscore.
  3. Fordelene med refinansiering med medsøker er at det kan være lettere å få lån, og dere kan få bedre vilkår på lånet. Ulempene er at du som medsøker kan havne i en posisjon hvor du sitter alene med lånet, hvis hovedlåntaker ikke greier å betjene det.
  4. Det er alltid smart å avtalefeste hvordan lånet skal håndteres, og legge en god plan for nedbetaling. Tenk deg godt om før du går inn en avtale om å være medsøker.