Bruk en lånekalkulator når du skal søke forbrukslån

Velg lånebeløp: 123
5 000 kr 500 000 kr
Velg nedbetalingstid: 123
1 år 15 år
Lånebeløp: / Nedbetalingstid: är
MånedsbeløpEff.RenteUtbetaling
Se her for flere banker

Du får et visst inntrykk av hva kostnadene på et forbrukslån blir når du bruker bankens lånekalkulator. Imidlertid er tallene du får oppgitt som regel ikke nøyaktige i forhold til hva du reelt må betale. Lånet kan nemlig bli både dyrere og billigere. Her får du forklaringen på hvordan lånekalkulatorene virker, hva tallene betyr, og noen nyttige tips som kan spare deg for penger.

Hva viser en typisk lånekalkulator?

Så godt som alle banker som tilbyr forbrukslån har en lånekalkulator på nettsiden sin. Hva kalkulatoren viser spesifikt kan variere noe. Som regel legger du inn ønsket lånesum, ønsket nedbetalingstid, og får ut følgende tall:

 • Beregnet månedsbeløp (avdrag + renter).
 • Effektiv rente.
 • Rente- og gebyrkostnader per måned.
 • Totale kostnader på hele lånet.
 • Det totale beløpet du betaler tilbake (lånet + kostnadene).

Det som er viktig å huske her er at tallene er kun estimater. Betydningen av dette skal vi se nærmere på i de neste avsnittene.

Tips: Se vår lånekalkulator på forsiden

Kalkulatorer hos lånemeglere

De fleste lånemeglere har også en lånekalkulator på sidene sine. Dette er selskaper som gratis og uforpliktende innhenter tilbud fra mange banker på vegne av deg.

Per 2020 er det ingen låneagenter som innhenter flere tilbud på forbrukslån enn Axo Finans.

Et godt eksempel er meglerselskapet Axo Finans. Når du legger inn ønsket lånesum og nedbetalingstid, viser kalkulatoren til Axo kostnadene for lave renter, middels renter, og høye renter. At du får oppgitt flere tall skyldes to forhold.

Axo innhenter inntil 20 tilbud på forbrukslån på dine vegne, da dette er antallet banker de for tiden samarbeider med. Tilbudene fra de 20 bankene vil derfor variere en god del. I tillegg er det slik at så godt som alle banker tilbyr renter som er individuelt fastsatte.

Lovpålagt låneeksempel

Bankenes lånekalkulatorer bruker rentene fra deres eget låneeksempel. Som regel er utgangspunktet en lånesum på rundt 70 000 kroner, med fem års nedbetalingstid. Rentene du ser i eksempelet er da et gjennomsnitt for hva bankens egne kunder betaler for et tilsvarende lån.

I henhold til Finansavtaleloven forplikter bankene å oppgi hva gjennomsnittsrentene blir på et typisk lån.

Reelle rentekostnader på forbrukslån

En god kredittscore gjør det enklere å få aksept på søknaden, og sikrer deg bedre rentebetingelser.

De reelle rentene du får kan bli ganske annerledes enn tallet du ser i lånekalkulatoren. Har du god kredittscore, og banken dermed anser deg som en sikker betaler, vil du få lave renter enn om det motsatte er tilfellet. Lave nominelle renter betyr som regel ned mot 6% til 8%, mens høyeste rentenivå i de fleste banker er på omtrent 19% til 20%.

Lånesummen vil her spille en avgjørende rolle. Små lån har nesten alltid høyere nominelle renter enn store lån.

Gjennomsnittsrentene kan gi deg en viss pekepinn på om hvilken bank som er billigst.

Se på kalkulatoren som retningsgivende

De to foregående avsnittene illustrerer det at både lånekalkulatorene og låneeksemplene primært bør ses på som retningsgivende. Samtidig kan gjennomsnittsrentene gi en viss pekepinn på om en bank er billigere enn andre.

Dette får du et inntrykk av her på vår egen forside. Vår lånekalkulator viser deg hva de månedlige innbetalingene kan bli, dersom du får de laveste rentene på et forbrukslån fra bankene og lånemeglerne vi anbefaler.

Er banken konkurransedyktig?

Lånekalkulatorer er ikke ubrukelige, selv om de ikke nødvendigvis viser de eksakte rentene du vil få. Kalkulatorene er blant annet nyttige dersom du vil få et inntrykk av hva lånet vil kunne koste deg før du sender inn søknaden. Vet du at du har en relativt grei kredittscore og betalingshistorikk, så vet du også omtrent hvilke renter en bank burde tilby deg. Dét igjen vil gi deg et grunnlag for å vurdere om banken er konkurransedyktig eller ikke.

Bruk kalkulatoren når du vil refinansiere

En kalkulator er også et fint verktøy å bruke om du skal refinansiere annen gjeld. Skylder du for eksempel penger på kredittkortet (der rentene som regel er mye høyere enn på forbrukslån), vil du få en god indikasjon på hva besparelsene kan bli dersom du vil løse inn hele kredittgjelden med et refinansieringslån. Sjekk hva du betaler i renter på den eksisterende gjelden, og sammenlign med kostnadene du kan forvente på refinansieringslånet.

Se forskjellen når du betaler tilbake raskere

Alle forbrukslån kan innfris førtids, helt uten ekstra kostnader. Rask tilbakebetaling er snarveien til lavere kostnader.

Det mest effektive måten å redusere lånekostnader på er å betale tilbake raskt. Effekten av dette kan du se klart dersom du endrer antallet år eller måneder i kalkulatoren. Sjekk for eksempel forskjellen på hva totalkostnadene blir når lånetiden er 3 år fremfor 4 år, på et forbrukslån på 50 000 kroner.

 • Husk at 5 år er maksimal nedbetalingstid på usikrede lån.
 • Unntaket er dersom du bruker lånet i sin helhet til å refinansiere gjeld, og såfremt gjelden du skal innfri har høyere totalkostnader.
 • Maksimal nedbetalingstid på lån til refinansiering er 15 år.

Mer spesifikke lånekalkulatorer

En liten svakhet ved bankenes lånekalkulatorer er at de er låste til den spesifikke utlånerens egne rente- og gebyrsatser. Dette gjør det umulig å bruke kalkulatoren til å se hva potensielle betingelser vil bli, ved å prøve seg frem med forskjellige rente- og gebyrkostnader.

Om du trenger en slik løsning, kan du enten ta frem et regneark, penn og papir, eller bruke for eksempel denne  lånekalkulatoren som er uavhengig av spesifikke bankers betingelser. Husk å legge inn riktig rente, etableringsgebyr og termingebyr for lånet du vil sjekke, og velg alltid ”annuitetslån”. Alle forbrukslån fra norske banker betales nemlig tilbake etter annuitetsprinsippet.

Du kan ta frem ruteark og penn, eller prøve ut lånekalkulatoren på forsiden.

Slik finner du det billigste lånet

Det kan være fristende å sende inn søknaden til den banken som viser laveste kostnader i deres egen lånekalkulator eller låneeksempel, og deretter hoppe på tilbudet banken sender i retur. Akkurat det er imidlertid ingen god strategi dersom du skal finne det billigste lånet.

Det billigste forbrukslånet finner du nesten alltid ved å sammenligne mange tilbud. Det gjør du slik:

 • Bestem deg for en lånesum du har økonomi til å betjene.
 • Send like søknader (lik sum og lik nedbetalingstid) til så mange banker som mulig.
 • Om du vil spare deg for tid og arbeid, kan en lånemegler være en god løsning.
 • Som regel mottar du tilbudene like raskt via en megler, som ved direkte søknad til en bank.
 • Tilbudene viser alltid totalkostnadene når lånet er oppgjort. Dette er tallet du må bruke når du sammenligner.

Send like søknader (lik sum og lik nedbetalingstid) til så mange banker som mulig, før du bestemmer deg for hvilket lån du skal velge.

Oppsummering

Lånekalkulatorer hos banker som tilbyr forbrukslån viser vanligvis kostnadene på et lån som har gjennomsnittlige renter. Dette er som regel rentene som banken henter fra sitt eget lovpålagte låneeksempel. Dine rentebetingelser trenger ikke bli de samme. De kan bli både lavere og høyere, alt ettersom hvor stor risiko banken mener det er å låne deg penger.

En lånekalkulator er likevel et nyttig verktøy, selv om det ikke kan anses som eksakt.

Kalkulatoren indikerer om banken er konkurransedyktig, den er fin å ha når du skal vurdere om du har råd til å låne, og den illustrerer hvor mye du omtrent kan spare ved å betale tilbake lånet raskere.

Skal du finne et billig forbrukslån må du som regel hente inn mange tilbud, slik at du kan sammenligne de. Vurder å bruke en lånemegler som samarbeider med et høyt antall banker. Meglernes tjenester er gratis og uforpliktende.

Vurderinger av Forbrukslån.no

Gjennomsnitt: 5/5

Meny