Slik har vi testet ulike forbrukslån

Vi har testet en rekke forbrukslån på det norske markedet, hvor resultatet er basert på forskjellige testkriterier. Det inkluderer blant annet rentenivå, gebyrer, nedbetalingstid og tilgjengelig kredittramme.

Målet har i hovedsak vært å vekte hvert lånetilbud på bakgrunn av empiriske data. Deler av testen er samtidig basert på en subjektiv vurdering, ettersom kundeopplevelse utgjør deler av vurderingsgrunnlaget.

Nedenfor finner du de prosentsatsene som testen baserer seg på, samt en tilhørende forklaring for hvert punkt:

Rentenivå og gebyrer (50 %)

Lånets rentenivå og gebyrer utgjør de to viktigste komponentene i vårt vurderingsgrunnlag. En observant leser vil raskt påpeke at disse komponentene kan enklere uttrykkes i form av et effektivt rentenivå. Vi har likevel valgt å vurdere hvert punkt på en separat basis. Det skyldes at flere långivere justerer størrelsen på gebyrene sine iht. lånebeløpet. Gebyrene vil derfor kunne gi uforholdsmessig store utslag når man låner små beløp hos utvalgte banker.

Som en del av vurderingen har vi også vektlagt tilbudet om fleksible gebyrer. Banker som nedjusterer etableringsgebyret for smålån vil tillegges positiv score.

Samtidig er det viktig å understreke at de prisnivåene som fremkommer i oversikten kun er å regne som veiledende. Bankene foretar en individuell kredittsjekk av hver lånesøker, basert på inntekt/gjeldsgrad og andre faktorer. Vi forholder oss her til bankenes laveste oppgitte effektive rente og tar forbehold om at lånesøker har en god kredittverdighet.

Kredittramme og nedbetalingstid (25%)

Bankene som inngår i vurderingen tilbyr lån uten sikkerhet fra kr 5 000 til kr 600 000. Her tillegger vi en vid kredittramme positiv vekt. Jo større valgmuligheter forbrukeren har, jo bedre er det sett gjennom våre øyne.

Vi har valgt å ikke vektlegge tilbudet om inntil 15 års nedbetalingstid, til tross for at majoriteten av bankene tilbyr dette. Det skyldes Finanstilsynets nylig utstedte retningslinjer hvor de fraråder innvilging av forbrukslån med over 5 års varighet.

Kundeopplevelse og øvrige faktorer (25%)

Denne kategorien baserer seg i hovedsak på subjektive vurderinger knyttet til hver långiver. Vi har blant annet undersøkt hvilke långivere som tilbyr betalingsforsikring.

Vi har samtidig lagt vekt på bankenes tekniske løsninger, og hvorvidt de tilbyr signering via BankID og automatisk kredittsjekk.

Terningkast  

Rentenivå og gebyrer: Lånet har en effektiv rente under 10 prosent.* Gebyrene er fleksible og reduseres i takt med beløpets størrelse. Sistnevnte regnes som en viktig fordel ettersom mange nordmenn låner mindre beløp av gangen.
Kredittramme og nedbetalingstid: Minimum kr 5 000 til 500 000. Alt over regnes som et pluss. Nedbetalingstiden må være minimum 1 til 5 år.
Kundeopplevelse og øvrige faktorer: Banken/lånemegleren har fokus på brukervennlige løsninger med effektiv behandlingstid og god kundeservice. Må tilby elektronisk signering av gjeldsbrev via BankID og automatisert kredittsjekk. Positiv vekt tillegges banker med ekstra tilbud, som f.eks betalingsforsikring.

Terningkast 

Rentenivå og gebyrer: Tilbyr lån uten sikkerhet med effektive renter under 12 prosent.* Gebyrene bør være fleksible, men det er ikke et absolutt krav.
Kredittramme og nedbetalingstid: Kredittrammen utgjør minst kr 10 000 til 350 000. Nedbetalingstiden er minimum 1 til 5 år.
Kundeopplevelse og øvrige faktorer:  Banken/lånemegleren har fokus på brukervennlige løsninger med effektiv behandlingstid og god kundeservice. Må tilby elektronisk signering av gjeldsbrev via BankID og automatisert kredittsjekk. Positiv vekt tillegges banker med ekstra tilbud, f.eks betalingsforsikring eller muligheten til å søke om avdragsfrihet.

Terningkast 

Rentenivå og gebyrer: Tilbyr lån uten sikkerhet med effektive renter under 15 prosent.* Disse bankene kjennetegnes ved å kreve noe høye gebyrer.
Kredittramme og nedbetalingstid: Kredittrammen utgjør minst kr 10 000 til 350 000. Nedbetalingstiden er minimum 1 til 5 år.
Øvrige kjennetegn: Kun små forskjeller skiller denne gruppen fra de som mottar terningkast 5. Disse långiverne kan skilte med gode kundeløsninger, inklusive BankID signering og automatisk kredittsjekk. De scorer derimot lavt på andre områder, blant annet i form av høye gebyrer.

Terningkast 

Rentenivå og gebyrer: Tilbyr lån uten sikkerhet med effektive renter under 25 prosent.* Det skyldes en kombinasjon av lave lånebeløp og høye gebyrer (f.eks til etablering).
Kredittramme og nedbetalingstid: Kredittrammen utgjør minst kr 50 000. Ingen minimumskrav til nedbetalingstid.
Øvrige kjennetegn: Disse bankene kjennetegnes ved å ha en kort nedbetalingstid kombinert med høye gebyrer. I noen utvalgte tilfeller kan dette føre til et effektivt rentenivå som overstiger 50 prosent. Mangel på informasjon er også et fellestrekk.

*Endelig rentenivå avhenger av lånesøkers kredittverdighet.

Meny