Låne penger med lån uten sikkerhet

Velg lånebeløp: 123

Her forklarer vi alt trenger å vite før du søker om lån uten sikkerhet. Vi tar for oss hva som skjer fra du søker til pengene utbetales, med fokus på hvordan du holder lånekostnadene så lave som mulig.

Låne penger uten sikkerhet

Med et lån uten sikkerhet bestemmer du selv hva du vil bruke pengene på.

Antall lån uten sikkerhet har økt i takt med den generelle velstandsøkningen i Norge.

Dette ser vi også i det at den norske befolkningen ligger på topp i verden når det gjelder bruk av kredittkort.

Det at det er blitt enklere for folk å låne penger har både fordeler og ulemper.

Fordelene med et lån uten sikkerhet er fortrinnsvis disse:

 • Kravene for å få lånet innvilget er ikke like strenge som for andre typer lån.
 • Låntakeren står fritt til å disponere pengene slik han eller hun vil. Dette i motsetning til for eksempel billån og boliglån.
 • Bankene krever ikke sikkerhet ved pant i bolig eller annen eiendom. Dermed kan også de som ikke er boligeiere få lån når de har behov.
 • Det er muligheter for å få relativt lave renter dersom du har høy kredittscore.

Ulemper med lån uten sikkerhet:

 • Rentene på et lån uten sikkerhet er nesten alltid høyere enn på et sikret lån, slik som boliglån og billån. Dette er en kompensasjon til banken for den økte risikoen de tar.
 • Rentene kan bli høye dersom du har lav kredittscore.
 • Det er en sammenheng mellom bruken av usikrede lån og kreditter, og betalingsproblemer. Dette gjelder spesielt personer som tar opp flere lån og kreditter på samme tid.
 • Å låne penger til forbruk betyr at du reduserer din egen låneevne.

Summen du kan få med lån uten sikkerhet

Siden bankene ikke krever sikkerhet er lånesummene naturligvis lavere enn om du skal låne penger til blant annet bolig.

Tidligere var det likevel slik at enkelte personer tok opp flere store og usikrede lån på samme tid.

Dette førte ofte til alvorlige betalingsproblemer.

Heldigvis er det såkalte gjeldsregisteret kommet på plass, og dermed er sjansene for misbruk av usikrede lån redusert betraktelig.

Vær forsiktig med såkalte mikrolån fra banker som kun tilbyr de laveste lånesummene. Unngå spesielt å ta opp flere av disse!

Lånesum og nedbetalingstid:

 • Det største lånet uten sikkerhet du kan få er på 600 000 kroner (kun Bank Norwegian).
 • Majoriteten av bankene har 500 000 kroner som øverste lånegrense.
 • Det minste lånesummen du kan søke om varierer fra bank til bank, og er som regel et sted mellom 5 000 og 30 000 kroner.
 • Den lengste nedbetalingstiden du kan velge er 5 år*

* Det kan gis unntak når det gjelder nedbetalingstidens lengde for lån som brukes til refinansiering. Dette tar vi opp lenger ned i artikkelen.

Kostnader ved å låne penger

Den reelle kostnadene når du låner penger i en bank er faktisk lavere enn det du betaler fordi du får skattefradrag for alle gjeldsrenter. Per 2020 er dette fradraget på 22%.

Det er mange faktorer som avgjør hvor dyrt eller billig lånet ditt blir.

Dette avhenger mye på hvilken bank du bruker og hvor mye penger du skal låne. Din kredittscore og hvor god betalingsevne du har er også avgjørende.

De fleste som skal låne penger uten sikkerhet bruker banker som Santander Consumer Bank, Bank Norwegian, Opp Finans, Easybank, og omtrent 15 andre lignende finansieringsselskap.

Felles for disse er at de effektive rentene ligger vanligvis mellom cirka 5% og 20%. Det finnes også noen få banker som kun tilbyr lave lånesummer, og da med betydelig høyere renter.

Dette er omtrentlig hva du kan forvente å betale på et lån fra de mest populære bankene:

 • Lånesum inntil 50 000 kroner – effektive renter fra cirka 18% til 30%.
 • Lånesum inntil 100 000 koner – effektive renter fra cirka 7% til 18%.
 • Lånesum inntil 500 000 kroner – effektive renter fra cirka 5% til 12%.
 • Gjennomsnittlige renter for lån på 100 000 kroner, nedbetalt over 5 år, ligger mellom 12% og 15% hos de fleste banker.

Vi skal gå igjennom de store variasjonene i renter lenger ned i artikkelen, og se på hvordan du kan få bedre renter.

Først skal vi se på hvilke gebyrer som vil være inkludert i de effektive rentene, og hvordan du skaffer deg mange lånetilbud.

Vanlige gebyrer når du låner penger uten sikkerhet

Så godt som alle banker krever et engangs etableringsgebyr når du tar opp lån. På vanlige lån uten sikkerhet koster dette som regel rundt 900 kroner. Gebyret trekkes automatisk fra lånesummen som utbetales.

Låner du for eksempel 100 000 kroner og bankens etableringsgebyr er 900 kroner, får du utbetalt 99 100 kroner.

Det er flere banker som har etableringsgebyr som varierer i forhold til lånesum. For eksempel kan gebyret være 450 kroner for et lite lån, og 900 kroner for et stort.

Du må også betale et månedlig fakturagebyr (kalles gjerne terminomkostninger eller termingebyr) på omtrent 40 til 50 kroner.

Utover dette er det ingen andre gebyrer som må betales, med mindre du for eksempel utvider lånet (opplån), søker om betalingsutsettelse, eller betaler for sent (purregebyr).

Motta mange tilbud på lån

Siden det er stor variasjon i rentebetingelsene er det alltid om å gjøre å innhente mange lånetilbud. Om du kun søker om å få låne penger hos en enkelt bank har du ingen aning om du fant et billig eller dyrt lån.

Det finnes over 25 nisjebanker med lån uten sikkerhet i Norge. Sørg for å innhente flere tilbud, spesielt om du trenger et stort lån.

Du kan skaffe oversikt over alle aktuelle banker via diverse portaler på nett, men dette er noe tungvint. Vi mener det er bedre å bruke en låneagent. Dette er selskap som henter inn tilbudene på dine vegne.

Hvor mange tilbud du får avhenger av antallet banker agenten samarbeider med. Hos de beste selskapene snakker vi om mellom 15 og 20 tilbud.

Viktig når du velger låneagent

lån uten sikkerhet med en låneagent
Du sparer tid på å bruke en låneagent, og sannsynligvis vil du skaffe deg langt flere lånetilbud enn om du selv skal finne frem til alle aktuelle banker.

Det er mange låneagenter i Norge som kan hjelpe deg når du vil låne penger uten sikkerhet, men alle er ikke like dyktige. Vi mener dette er de viktigste spørsmålene du bør stille når du skal velge:

 • Hvor mange partnerbanker samarbeider låneagenten med?
 • Har bankene varierte tilbud?
 • Får du hjelp og rådgivning dersom du trenger det?

En låneagent som innhenter 4-5 tilbud er ikke mye til hjelp. Bruker du en agent med få partnere vil du sannsynligvis ikke finne det billigste tilbudet. Helst bør de fleste av bankene også ha den lånestørrelsen du er ute etter.

Det kan også bli viktig å få råd og hjelp med søknaden.

Husk at låneagenter jobber gratis for deg. I henhold til Finansavtaleloven kan de ikke kreve betalt fra søkeren, men får i stedet provisjoner fra bankene.

Du vil selv motta alle lånetilbudene, og ser da hvilket som er det billigste.

Det er vanlig at alle tilbudene fra bankene mottas lenge før det er gått 24 timer, selv om du bruker en låneagent.

En inngått låneavtale er et forhold mellom deg og banken. Alle spørsmål om selve lånet skal rettes til banken du lånte fra.

Slik bestemmer banken rentetilbudet når du skal låne penger uten sikkerhet

Bankene vil alltid foreta en kredittsjekk før innvilgelse av et lån uten sikkerhet. Kredittscoren din er helt avgjørende for om du får låne penger uten sikkerhet eller ikke.

Scoren vil også innvirke på hvilke renter du tilbys. Om vi antar du du ellers kvalifiserer til å få den summen du søkte om, vil rentene bestemmes slik:

 • En person med høy kredittscore tilbys lavere renter enn en person med lav kredittscore.
 • Et stort lån vil ha lavere renter enn et lite lån.

Bankene fastsetter rentetilbudene på denne måten fordi de tar større risiko når de låner til en person med lav kredittscore. Lav kredittscore betyr rett og slett høyere sjanse for at lånet misligholdes.

Det at lånesummen også spiller inn har med bankenes egne krav til inntjening å gjøre.

De vil ikke kunne tjene nok dersom et lite lån hadde lave renter. Låner du for eksempel 10 000 kroner over 1 år med renter på 10%, vil banken sannsynligvis tape på å hjelpe deg.

Søknad og utbetaling

Det hender at de raskeste bankene sender et lånetilbud i løpet av bare noen minutter. Du bør likevel vente til du mottar svar fra alle bankene som låneagenten samarbeider med.

Når du søker om å få låne penger, uansett om det skjer direkte til bankene eller via en låneagent, får du vanligvis svar innen 24 timer.

Dette er som regel det lengste du må vente. Mange banker gir svar innen det er gått en time eller to.

Dersom banken er villige til å yte lånet vil gangen videre være slik:

 • Svaret vil inneholde et lånetilbud.
 • Lånetilbudet er normalt gyldig i inntil 30 dager.
 • I lånetilbudet får du oppgitt nominelle renter, effektive renter, og totalsummen lånet vil koste deg når det er nedbetalt.
 • Du må signere en låneavtale dersom du aksepterer tilbudet.
 • Avtalen signeres med BankID på bankens nettside.
 • Du må sende inn dokumentasjon på inntekt. Som regel er dette siste måneds lønnsslipp og siste års skattemelding.
 • Pengene overføres deretter til den kontoen du oppgir.
 • Vanligvis tar det mellom 2 og 3 dager fra du søker til pengene er utbetalt.

Behandling av søknaden

Kredittvurdering og krav fra myndighetene kan virke omfattende, men behandlingsprosessen er likevel enkel å gjennomføre.

Bankene har datamaskiner som innhenter alle relevante opplysninger, og ofte er det programvare som avgjør om søknaden skal godkjennes.

I praksis betyr dette at du vil få vite ganske raskt om lånet innvilges. I svaret opplyses det også om hvilke rentebetingelser banken er villige til å gi deg. Mange banker svarer i løpet av noen minutter eller et par timer, og så godt som alle gir svar i løpet av et døgn.

Kravene som skal til for å få godkjent søknaden er noe du bør sette deg inn i. Da vet du hvilke banker du bør sende søknaden til, og du vil unngå å gjøre tabber som kan føre til avslag.

Krav for å få lån uten sikkerhet

Vi kan dele kravene inn i to kategorier. Den første er bankenes minstekrav til den som søker om lån uten sikkerhet. Minstekravene varier, men disse elementene er alltid med:

 • Krav til alder.
 • Krav til inntekt.
 • Krav til bosted/nasjonalitet.
 • Krav til betalingshistorikk.

Krav til alder

Du må være minst 18 år og myndig for å kunne låne penger fra banker i Norge. 18 år er også minstekravet i flere banker. Imidlertid er det vanligere at bankene krever at låntakeren er minst 20 år. Noen få utlånere har også en strengere grense enn dette, og det høyeste vi kjenner til er 25 år.

Flere banker opererer også med en høyeste aldersgrense. Denne er gjerne 70 eller 75 år.

Krav til inntekt

Bankenes krav til minimumsinntekt varierer mellom ”fast inntekt”, hvor summen ikke er spesifisert, og opp til 250 000 kroner per år som det strengeste kravet vi kjenner til. De bankene som ikke spesifiserer en sum er gjerne de som kun låner ut småbeløp, for eksempel lån på inntil 50 000 kroner.

Banker som tilbyr lån uten sikkerhet fra omtrent 100 000 kroner og oppover, krever som regel at låntakeren tjener et sted mellom 150 000 og 250 000 kroner i året.

Størrelsen på lånet du kan få tildelt avhenger uansett av hvor mye du tjener og hva du har av øvrige utgifter. Derfor vil det ikke automatisk være nok å kun oppfylle minstekravet som banken setter.

Personer som er selvstendig næringsdrivende (ENK) må fremvise godkjent regnskap som dokumenterer inntekt for de siste tre årene.

Krav til bosted/nasjonalitet

Skal du låne penger i en norsk bank må du i utgangspunktet være norsk statsborger. Du kan likevel få søknad innvilget om du er av utenlandsk opprinnelse.

I så tilfelle er det vanlig at søkeren må ha vært bostedsregistrert i Norge i minst 3 år, og samtidig ha hatt skattepliktig inntekt i landet.

Merk deg at for eksempel en norsk person som studerer i utlandet, eller som flytter midlertidig til et annet land, oppfyller dette kravet så lenge han/hun ikke har meldt om utflytning i Folkeregisteret.

Krav til betalingshistorikk

En søker som er registrert med en betalingsanmerkning vil vanligvis få automatisk avslag.

For å bli kvitt en anmerkning må den underliggende gjelden gjøres opp. Det er også vanlig at banker avslår søknaden dersom du har én eller flere aktive inkassosaker.

Myndighetenes retningslinjer

Har du et kredittkort fra arbeidsgiveren? Den samlede kredittrammen på alle kort som står i ditt navn kommer til fratrekk på låneevnen din. Skal du låne penger bør du vurdere å kvitte deg med ett eller flere kort før du søker.

Den andre kategorien krav er retningslinjene som myndighetene bestemmer, og som alle banker og kredittytere er lovpålagte å følge.

For lån uten sikkerhet og kreditter er det dette som gjelder:

 • Kredittvurdering av søkeren – Banker og kredittytere må dokumentere at de har foretatt en grundig kredittvurdering av søkeren. De skal innhente alle relevante opplysninger, blant annet opplysninger om søkerens øvrige lån og kreditter registrert i gjeldsregisteret, og lån som er tinglyst med pant i Brønnøysundregistrene.
 • Evne til å betjene gjelden – Banken må også forsikre seg om at låntakeren har inntekter nok til å kunne betale for vanlig livsopphold (boutgifter, mat, forsikring, og så videre). Den som skal låne penger fra banken må ha inntekt nok til å tåle en potensiell renteøkning på 5% på all gjeld han eller hun har.
 • Gjeldsgraden til søkeren – En bank eller kredittyter skal ikke gi lån som gjør at låntakerens samlede gjeld overstiger fem ganger årsinntektene. Tjener du 500 000 kroner brutto i året skal du altså ikke få lån som gjør at gjelden blir på mer enn 2,5 millioner.
 • Gjeldsgrad og kredittkort – Den samlede kredittrammen som låntakeren har fra ett eller flere kredittkort skal regnes som gjeld i denne sammenhengen, uavhengig av om kreditten er brukt eller ikke. Unntaket er dersom samlet kredittramme er under 25 000 kroner.
 • Krav til avdragsbetaling – Banken eller kredittyteren skal kreve at det betales månedlige avdrag på lånet (gjelder også kredittkortgjeld). Beløpet på avdraget skal være slik at lånets nedbetalingstid ikke blir på mer enn fem år.

Kravet til månedlig avdragsbetaling og maksimalt fem års nedbetalingstid er årsaken til at de såkalte brukskredittene ikke tilbys lenger.

Vanlige årsaker til avslag ved lån av penger

De aller fleste oppfyller bankenes minstekrav til alder og inntekt. Avslagene på lånesøknader har som regel mest å gjøre med kravene fra myndighetene.

Her er de vanligste situasjonene du kan komme borti, og noen tips til løsninger.

Typiske avslag og mulige løsninger:

 • Du er for ung – Den laveste aldersgrensen er 18 år. Sjekk at du oppfyller bankens minstekrav til alder. Send søknader til banker som har lavere minstekrav.
 • Du er for gammel – Noen banker krever at søkeren er under 70 år eller under 75 år for å få låne penger. Søk om lån i andre banker dersom du ikke oppfyller alderskravet. Søk om lån med kortest mulig nedbetalingstid.
 • Du tjener for lite – Søk i en annen bank dersom du ikke oppfyller minstekravet til inntekt. Søk om en lavere sum.
 • Du er selvstendig næringsdrivende – Det er vanskeligere å få lån uten sikkerhet for personer som har inntektene sine fra et Enkeltpersonforetak. Her kreves det at du kan dokumentere relativt stabile inntekter over minst 3 år. Søk om en lavere sum eller i en annen bank. Jo mer du vil låne desto strengere er banken.
 • Du har betalingsanmerkninger – En betalingsanmerkning blir ikke slettet før den underliggende gjelden er betalt. Konsentrer deg om å gjøre opp gjelden, og søk deretter om lån dersom du må (les eget avsnitt om dette lenger ned i artikkelen).
 • Du har aktive inkassosaker –  I utgangspunktet vil de fleste banker avslå søknader dersom du har aktive inkassosaker. Betal regningen som er tilknyttet saken og søk på nytt (les eget avsnitt om dette lenger ned i artikkelen).
 • Lånesummen er for høy – Du får avslag dersom lånet gjør at den totale gjelden din blir over fem ganger årsinntektene. Du kan også få avslag fordi banken mener det er uforsvarlig å gi deg den spesifikke lånesummen selv om gjelden er lav nok. Søk om en lavere lånesum eller søk sammen med en medlåntaker.

Et inkassovarsel er ofte en indikasjon på at du har for dyr gjeld og derav betalingsproblemer. Få kontroll på økonomien din før saken går for langt!

Låne penger med betalingsanmerkning

En betalingsanmerkning anses som et ganske alvorlig forhold av de fleste banker. Slike anmerkninger registreres først når en kreditor har måttet gå til rettslige skritt for å få inndrevet gjelden.

Derfor vil nesten ingen banker låne penger til søkere med betalingsanmerkninger.

Kreditoren skal be om at en registrert anmerkning slettes umiddelbart etter at gjelden er betalt. Så snart dette er gjort vil den som trenger et lån kunne stille med blanke ark.

Alternativet er å låne med sikkerhet. Det vil si du må kunne pante boligen din eller annen eiendom, subsidiært stille med kausjonist.

Banker som yter lån med sikkerhet for de med betalingsanmerkning:

 • Uno Finans
 • MyBank
 • Svea Finans
 • Bluestep

Får du låne penger med inkasso?

Inkassosaker og sure brev fra kreditorer kjennes ikke godt. Om du sliter med gjeld fra lån og kredittkort bør du vurdere å refinansiere.

Riktignok sier bankene at du ikke kan ha inkassosaker for å få låne uten sikkerhet, men her gjøres det unntak.

For eksempel ser bankene noen ganger mellom fingrene dersom saken være mindre alvorlig (lav sum), eller når søkeren ønsker å refinansiere gjelden som er knyttet til inkassosaken.

Det er heller ikke like enkelt for bankene å ha full oversikt over alle inkassosaker. Du forplikter imidlertid å oppgi korrekte opplysninger om slike forhold, og det er absolutt ikke å anbefale å lyve i søknaden.

Ellers er det med inkassosaker som det er med betalingsanmerkninger. Så snart den underliggende gjelden er oppgjort stiller du med blanke ark på en eventuell ny lånesøknad.

Dette bruker vi lån uten sikkerhet til

Flere av bankene fører oversikt over hva låntakerne bruker pengene til. Analysene baserer seg på hva låntakerne selv oppgir når de søker, men kan naturligvis ikke fange opp om låntakeren faktisk bruker pengene til noe annet.

Det er også forskjeller fra bank til bank. Vi kan likevel se noen klare trender.

De vanligste formålene som oppgis er disse:

 • Oppussing – Flere banker opplyser at rundt 25% til 30% av de som vil låne penger bruker lånet i forbindelse med oppussing. Inkludert i dette er kjøp av utstyr og møbler til hjemmet.
 • Kjøretøy – En god nummer to på listen er at pengene går til kjøp av bil, motorsykkel, eller annet kjøretøy. Her er også båt inkludert. Mange av de som låner til slike formål bruker lån uten sikkerhetet som hele eller deler av egenkapitalen til for eksempel et billån eller MC-lån.
 • Generelt forbruk – Analyser i flere banker indikerer at det ikke er mer enn 10% til 15% som bruker pengene til generelt forbruk. Dette dreier seg som regel om ferier, velvære, klær og sko, trening og sportsutstyr, PC og annen elektronikk, og så videre.
 • Refinansiering – Andelen som tar opp lån uten sikkerhet for å refinansiere dyr gjeld fra for eksempel SMS-lån er sterkt økende. Det nøyaktige tallet på hvor mange lån som går til dette formålet hersker det ingen tvil om. Dette fordi det er banken du låner av som står for innfrielsen av gjelden når du refinansierer, og du får derfor aldri pengene overført til din egen konto. Når for eksempel Bank Norwegian opplyser at 40% av lånene går til refinansiering, så stemmer nok tallet ganske nøyaktig.

Du må oppgi formål i søknadsskjemaet, selv om du kan bruke pengene helt fritt. Dette har å gjøre med loven om terrorfinansiering og hvitvasking av penger.

Låne penger til refinansiering

Siden det er såpass mange som vil låne penger til refinansiering tar vi med noen betraktninger på dette området. Majoriteten av disse lånene går til å samle gjeld fra kredittkort og lån uten sikkerhet på små summer.

Fordelene når du samler gjeld:

 • Et stort lån har nesten alltid lavere renter enn det du får på små lånesummer.
 • Et lån har vanligvis betydelig lavere renter enn kredittkort.
 • De samlede rentebesparelsene blir som regel betydelige.
 • I tillegg vil du spare i forhold til antall månedlige termingebyrer.
 • Det er også en psykologisk fordel å samle gjeld. Det gir bedre oversikt over økonomien, du mottar én regning i måneden i stedet for flere, og det er lavere risiko for at du glemmer eller unnlater å betale regningene i tide.
 • Refinansiering er ofte et effektivt grep for å unngå betalingsproblemer og mislighold av gjeld.

Det er også en god del låntakere som bare jakter kontinuerlig på bedre rentebetingelser, og som ikke har flere lån eller kredittkortgjeld. Det kalles også refinansiering i slike tilfeller der låntakeren egentlig bare flytter lånet mellom to banker.

Viktig å vite om refinansieringslån

Myndighetene har i de siste årene tatt en del grep for å reduserer befolkningens låneutgifter, med et spesielt fokus på usikrede lån og kreditter.

Derfor kan bankene gjøre unntak i forhold til kravene fra myndighetene dersom du skal låne penger til en refinansiering. For eksempel vil det være mulighet til å få innvilget lånet selv om din samlede gjeld blir høyere enn fem ganger årsinntektene.

Lånet må i så fall være slik:

 • Kostnadene på lånet du bruker til refinansiering må være lavere enn kostnadene på gjelden du innfrir. Dette kravet oppfyller du som regel uansett, og spesielt om du samler gjeld fra kredittkort og smålån.
 • Det nye lånet må brukes utelukkende til å innfri annen gjeld. Du kan med andre ord ikke låne ekstra penger til forbruk.
 • Nedbetalingstiden på et refinansieringslån kan være inntil 15 år, i motsetning til grensen på 5 år for lån til forbruk.
 • Nedbetalingstiden kan likevel ikke være lenger enn den lengste gjenstående nedbetalingstiden du har på gjelden som skal innfris.

Eksempel dersom du har 3 lån:

 • Lån1 – gjenstående nedbetalingstid er 2 år.
 • Lån2 – gjenstående nedbetalingstid er 5 år.
 • Lån3 – gjenstående nedbetalingstid er 9 år.

Det siste lånet har en gjenstående nedbetalingstid på 9 år. Da kan det nye lånet til refinansiering ha maksimalt 9 års nedbetalingstid. Dersom gjelden er fra kredittkort må bankene foreta en skjønnsvurdering i forhold til summen du skylder.

Skal dere låne penger sammen?

medsøker på lån
Flere banker krever at medlåntakeren er din ektefelle. Dette fordi de anser at sjansene for uenigheter og pengekrangel er større når vennepar låner sammen.

I dag aksepterer nesten alle banker at to personer tar opp lån sammen, også når lånet er uten sikkerhet. For banken sin del er dette en måte å redusere risikoen på.

Begge låntakerne påtar seg nemlig likt ansvar for tilbakebetalingen av lånet. En medlåntaker har også lik rett til pengene, med mindre de avtaler noe annet seg i mellom.

Fordeler med en medlåntaker:

 • Det er større sjanse for å få låne penger når banken har større sikkerhet.
 • Rentetilbudet kan bli bedre av samme årsak.

Ulemper med en medlåntaker:

 • Dersom en av låntakerne ikke betaler vil den andre sitte igjen med ansvaret.
 • Det kan oppstå uenigheter om både de lånte pengene og om tilbakebetalingen.

I praksis er en medlåntaker egentlig det samme som en kausjonist, men uten at det stilles krav til realkasjon (pant). Ordningen er praktisk for ektepar som uansett har felles økonomi. Vennepar bør tenke seg nøye om før de søker om å få låne penger sammen.

Mange banker krever også at medlåntakeren er ektefellen din.

En medlåntaker må også oppfylle bankenes krav. Begge to må fremlegge dokumentasjon på inntekt og signere avtalen med BankID.

Får du låne penger med kausjonist?

Det er ikke uvanlig at for eksempel foreldre stiller som kausjonister når unge mennesker låner penger til bolig eller bil. Foreldrene vil da måtte stille med såkalt realkausjon, det vil si at deres egen bolig eller annen eiendom tas i pant av banken.

På grunn av merarbeidet som kausjonsansvar medfører ønsker ikke nisjebankene for lån uten sikkerhet å tilby denne ordningen.

Verdivurderinger og tinglysning av pant vil også ført til at tiden det tar å få behandlet en søknad ville økt betraktelig. Å ha en medlåntaker er således mye enklere og mer praktisk, samtidig som banken får en viss grad av økt sikkerhet når de låner ut pengene.

Tilbakebetalingen av lånet

Du velger selv nedbetalingstiden innenfor grensen på fem år når du sender inn søknaden. Mange velger lengst mulig nedbetalingstid for å få så lave månedlige kostnader som mulig. Her er det viktig å huske at jo lenger nedbetalingstiden er desto dyrere blir lånet til slutt.

Noen banker aksepterer betalingsutsettelser et visst antall måneder. Dette vil gjøre at rentene løper lenger, og lånet blir dermed dyrere. I tillegg kreves det som regel et gebyr for å gi betalingsutsettelse.

Betaling av ekstra avdrag

Å betale raskt ned på lånet er litt som når du skal bestige et fjell. Kanskje tungt underveis, men virkelig verdt det når du er ferdig med innsatsen.

Fordi alle lån uten sikkerhet har flytende renter kan du betale større avdrag akkurat når du selv vil. Dette anbefaler vi deg å gjøre dersom du har ekstra midler til rådighet. Med større avdrag reduserer du den rentebærende gjelden, og lånet blir til slutt billigere.

Husk dette når du betaler ekstra avdrag:

 • Dersom det ikke står skrevet i fakturaen hvordan ekstra avdrag skal betales bør du kontakte banken på forhånd.
 • Du bør be om å få redusert den gjenstående nedbetalingstiden dersom du betaler ekstra avdrag. Det vil si du fortsetter med den samme størrelsen på avdragene slik som før, og sparer dermed mest.
 • Opprettholdes nedbetalingstiden vil du spare mindre fordi rentene løper lenger.

Nedbetaling av gjeld gir deg bedre råd i fremtiden. Tenk på det ekstra avdraget som en risikofri og lukrativ investering!

Førtids innfrielse av lån uten sikkerhet

Et lån med flytende renter kan også innfris i sin helhet når som helst. Banken har da ikke rett til noen form for ekstra avgift. De kan kun kreve deg for påløpte renter og gebyrer frem til datoen lånet innfris.

Det er teoretisk mulig å låne penger i dag, og deretter innfri lånet allerede i morgen. Dette skyldes ikke bare retten til å innfri lån med flytende renter, men også det at lånet kan ha en 30-dagers angrefrist.

Husk dette når du skal innfri lånet:

 • Ta kontakt med banken først. De beregner da totalsummen du skal betale i forhold til den datoen du oppgir.
 • Om det oppstår forsinkelse må banken foreta en ny beregning av påløpte renter.
 • Feriepenger, arv, bonuser, og lignende gir gode muligheter til å innfri hele eller deler av lånet.

Tips: låne penger med lavere kostnader

Det kan være mye å sette seg inn i når du skal låne penger uten sikkerhet for første gang. Antallet banker som kan hjelpe deg er høyt, og tilbudene deres kan variere veldig. Her er en kort huskeliste over det viktigste du må tenke på.

 • Sammenlign alltid effektive renter og totalkostnadene på lånetilbudene. Lave nominelle renter kan være misvisende dersom gebyrene er høye.
 • Ta deg tid til å innhente mange nok tilbud før du låner.
 • Du kan forhandle med de fleste banker, det vil si prut på rentene når du har funnet det beste tilbudet.
 • Sørg for å ikke ha flere lån uten sikkerhet på samme tid.
 • Refinansier lånet eller lånene så snart du ser det lønner seg.
 • Husk å betale ekstra avdrag eller innfri lånet førtids dersom du har midler til det.

Ha også fokus på kredittscoren din

Som vi har drøftet så vil kredittscoren din innvirke sterkt på de ulike rentetilbudene. Scoren din kan forbedres, men dette vil ofte ta litt tid. Likevel mener vi du burde ha et ekstra fokus på denne biten.

En bedre kredittscore vil gi deg lavere renter i fremtiden, også når du søker om å få låne penger til bil, bolig, hytte og så videre. I tillegg øker sjansene dine for at fremtidige lånesøknader innvilges.

Dette vil gi bedre kredittscore:

 • Unngå hyppige adresseforandringer.
 • Forsøk å ha stabil inntekt.
 • Betal fakturaer i tide, spesielt fra banker og kredittselskap.
 • Unngå inkassosaker og betalingsanmerkninger.
 • Unngå å eie eller ha styreverv i selskaper med lav kredittscore.
 • Reduser gjelden din når du kan.
 • Unngå å ha mange kredittkort.

Kredittscoren din blir uansett bedre etter hvert fordi du blir eldre, såfremt alle andre faktorer er like. Scoren er også noe bedre for personer som er i ekteskap sammenlignet med enslige.

Dersom du har ett eller flere lån bør du derfor sjekke kredittscoren din periodevis, for eksempel en gang i året. Er scoren blitt bedre siden sist kan det lønne seg å låne penger til å refinansiere nå.

De som kontinuerlig jakter på bedre betingelser har som regel de laveste lånekostnadene.

Oppsummering

 1. Et lån uten sikkerhet er det samme som et blankolån, det vil si at pengene kan brukes til alle lovlige formål. Du trenger ikke stille med pant når du låner penger til forbruk. Et usikret lån koster noe mer enn et sikret lån. Variasjonen i rentebetingelser kan være stor, og det lønner seg derfor å innhente mange tilbud før du bestemmer deg.
 2. Låneagenter er til god hjelp når tilbudene skal hentes inn. Tjenestene deres er gratis, søknadene er uforpliktende, og du vil få hjelp eller råd dersom du trenger det.
 3. Et av de vanligste bruksområdene for lån uten sikkerhet er å bruke pengene til å samle annen gjeld. Du vil kunne spare spesielt mye når du refinansierer smålån og gjeld fra kredittkort.
 4. Kostnadene på et eksisterende lån uten sikkerhet vil kunne bli betydelig lavere dersom du betaler ned raskere. Bruk penger du har til overs til å redusere den rentebærende gjelden. Sett deg også inn i hva du kan gjøre for å forbedre kredittscoren din. En høyere score gir lavere lånekostnader og bedre lånemuligheter.

Vurderinger:

Hva er ditt navn?
Skriv inn en passende overskrift for din vurdering
rating fields
Gi oss fra 1 til 5 stjerner hvor 5 er best
Meny