Forbrukslån til aksjer? Er det lurt?

Mange investerer i aksjer, enten som eneste spareform eller i tillegg til sparekonto. Samtidig har vi svært lav rente i landet for tiden, så da lurer mange på om det er lurt å låne penger for å kjøpe aksjer. Her forteller vi deg hva du da bør tenke over for å finne svar på om det passer for deg.

Ulike måter å kjøpe aksjer på

Aksjer i et selskap kan enten kjøpes direkte fra et selskap, hvis de utvider kapitalen, eller i andrehåndsmarkedet. Det betyr at du handler fra eksisterende eiere, som ønsker å selge.

Som aksjeeier får du rett til en del av overskuddet i selskapet, og du får vanligvis også stemmerett på generalforsamlingen til selskapet.

Når du handler i aksjemarkedet kan det være fornuftig å få hjelp enten av en aksjemegler eller en nettmegler. Deres jobb er å følge med på markedet, og de vil kunne gi deg råd basert på faglige vurderinger.

Du kan også selv bruke tid på forhånd til å sette deg inn i markedet. Å vite hvilke aksjer som kan være smarte å kjøpe handler om å forstå markedet og skaffe seg informasjon om enkelte selskaper. Kanskje er du selv i en posisjon der du kjenner til enkelte markeder eller nisjer, og kan gjøre egne vurderinger av bestemte selskaper.

Oversikt over egen økonomi

Sånn sett handler aksjehandel om å ha oversikt over næringer og økonomien til bestemte selskaper. Samtidig er det like viktig at du har oversikt over egen økonomi.

Aksjesparing blir av eksperter omtalt som en langsiktig sparing. Selv om man i enkelte tilfeller kan ha rask avkastning på investeringen, så er det vanlige at man må være forberedt på å vente flere år. Det er derfor viktig å ikke bruke av penger man kanskje vil trenge neste måned, eller om et halvt år.

Enkelte aksjesparere setter av et fast beløp hver måned til å bruke på aksjehandel. Det kan man gjøre hvis man har penger til overs etter at alle faste utgifter er betalt, og dersom man har en ekstra buffer til uforutsette utgifter.

Men hva hvis man ikke har det, og likevel ønsker å investere i aksjemarkedet – lønner det seg da å låne penger til det?

Penger til aksjer må du kunne tape

For det første er det viktig å slå fast at aksjesparing alltid medfører en risiko. Det er grunnen til at mange eksperter sier at penger man investerer i aksjer bør være penger man i teorien har råd til å tape.

Samtidig varierer det mye hvor stor risiko de enkelte aksjene og aksjefondene har. Likevel vil det være en grunnregel at du kan komme til å tape pengene.

Det er det grunnleggende argumentet mot å låne penger til aksjekjøp – dersom du går på et tap, vil du likevel måtte betale tilbake lånet.

Når du regner på om et lån lønner seg i forhold til hva du får i avkastning på aksjesparing vil utgiftene til lånet være fast, mens avkastningen på aksjesparingen aldri vil være en konstant verdi. Dette gjør at regnestykket er vanskelig, og aldri har en sikker fasit.

Rentenivå og avkastning

Man må gjøre individuelle vurderinger med tanke på hvor stort lån det er snakk om, og over hvor lang tid det skal løpe, når man skal avgjøre om man ønsker å låne penger til aksjekjøp.

Dersom du har et boliglån du kan bake lånet til aksjekjøp inn i, vil det være lettere å få en avkastning på aksjekjøpet som forsvarer lånekostnadene. Det vil som regel fordre at du øker innbetalingene på boliglånet ditt, for å unngå at du betaler på lånet til aksjekjøp over hele nedbetalingstiden til boliglånet.

Hvis du ikke har mulighet til å stille sikkerhet i en bolig eller annen fast eiendom, blir alternativet å ta opp et forbrukslån uten sikkerhet. Det har generelt langt høyere rente enn boliglån.

Da blir det tilsvarende vanskelig å sikre tilstrekkelig avkastning til å betjene kostnadene ved lånet.

Rentenivået på aksjer

Aksjesparing har, ifølge Lendo, i gjennomsnitt gitt en avkastning på 12 prosent siden 80-tallet.

Det kan tyde på at det gir bedre avkastning å investere i aksjer enn å spare i en sparekonto. Likevel inkluderer dette både dårligere og bedre investeringer. For å være blant de som oppnår 12 prosent avkastning må man vite hva man gjør.

Samtidig er det viktig å være klar over at effektiv rente på usikrede forbrukslån generelt ligger over 12 prosent. Da gir det seg selv at det blir vanskelig å tjene på å ta opp forbrukslån for å investere i aksjer.

Selv om det er tilbydere som kan gi ned mot 10 – 11 prosent i rente på lån uten sikkerhet over fem år, så er det mer vanlig at den effektive renten ligger på 14 – 15 prosent, og noen ganger over 20 prosent. Hvilken rente man blir tilbudt er imidlertid individuelt, avhengig av blant annet kredittscore og eksisterende gjeldsbyrde.

I tillegg kommer at det alltid vil være noen ekstra utgifter ved aksjesparing, som gebyrer ved aksjekjøp og eventuelle utgifter til megler, som man må ta med i beregningen.

Oppsummert

Vi kan enkelt si at det vanligvis ikke er å anbefale å ta opp forbrukslån for å investere i aksjemarkedet. Dette fordi det generelt vil være vanskelig å oppnå større avkastning på investeringen enn det som er nivået på effektiv rente for forbrukslån.

Dersom man derimot har mulighet til å ta opp lån mot sikkerhet i boligen kan regnestykket i noen tilfeller kunne svare seg. Imidlertid vil det alltid medføre en risiko. Det er derfor viktig å være klar over at man kan tape pengene, og da vil likevel lånet måtte betales tilbake.

Velg lånebeløp: 123
Meny