Forskjellen på annuitetslån og serielån

Forskjellen på annuitetslån og serielån ligger i hvordan terminbeløpet kalkuleres. Terminbeløpet er den summen du betaler til banken hver termin (som regel én måned), og består av 3 deler:

  • Avdraget er den summen som går til selve nedbetalingen av lånet.
  • Renten er bankens kompensasjon for å låne ut penger.
  • Termingebyret er ment å dekke långiver sine vedlikeholdskostnader.

Annuitetslån

Forskjellen mellom serielån og annuitetslån ligger i hvordan renteandelen kalkuleres hver termin

Med et annuitetslån vil andelen av terminbeløpet som går til avdrag stige over tid.

Annuitetslån betales tilbake i like store terminbeløp hver måned, inntil gjelden er innfridd i sin helhet.

Majoriteten av forbrukslån utstedes som annuitetslån, enda det finnes unntak.

I begynnelsen vil en større andel av terminbeløpet bestå av renter, enn avdrag på lånet.

Over tid vil forholdet mellom disse justere seg slik at avdraget utgjør en større del av innbetalingene.

Annuitetslån koster deg mer enn et serielån, noe vi kommer tilbake til senere.

Eksempel på et annuitetslån

Legg merke til forholdet mellom avdrag og renter, samt hvordan det forandrer seg over tid. For enkelthets skyld har vi valgt å utelate lånets etableringsgebyr.

  • Terminbeløpet holder seg konstant.
  • Renteandelen faller over tid.
  • Avdraget stiger over tid.
Mnd.TerminbeløpRenterAvdragGjeld
14446417397946021
24446384401242009
34446350404637963
44446316407933884
54446282411329771
64446248414825623
74446214418221441
84446179421717224
94446144425212972
10444610842888684
1144467243234361
1244463643610

Her har vi oppsummert alle tallene.

Lånesum:50000Total kostnad:53351
Termingebyr:50Renter og gebyrer:3351
Løpetid (mnd):12Rente:10,00%
Terminer pr. år:12Effektiv rente:12,84%
Terminbeløp:4446Etableringsgebyr:0

Serielån

Serielån er et lån hvor terminbeløpet varierer (til forskjell fra annuitetslån hvor terminbeløpet er konstant).

Lånets renteandel er større til å begynne med, og faller i takt med hver nedbetaling.

 Avdraget (husk: andelen som går til selve nedbetalingen) holdes derimot konstant, helt til lånet er innfridd.

Serielån vil derfor ha et høyere terminbeløp i starten. Det er også billigere enn et annuitetslån, ettersom du betaler ned en større andel renter i begynnelsen.

Hva bør du velge?

Hvorvidt du bør velge annuitetslån eller serielån er ikke alltid lett å bestemme.

Selvangivelsen vil for det første påvirkes av valget ditt. Ettersom du betaler høyere andel renter i begynnelsen med et serielån, vil du også få større fratrekk på skatten. For øyeblikket kan du trekke fra 24 % av rentekostnadene i løpet av et inntektsår.

Et serielån kan spare deg for mye penger, og da særlig hvis det er snakk om et større lån (f.eks til kjøp av bolig eller hytte). Mye avhenger av privatøkonomien din og hvorvidt du har råd til å foreta større innbetalinger i starten.

Med et annuitetslån får du derimot faste beløp å forholde deg til hver måned, som gjør det enklere å planlegge den økonomiske hverdagen.

Husk i tillegg at du kan foreta større innbetalinger på et forbrukslån uten at banken har lov til å kreve seg ekstra betalt hvis du sletter gjelden før tiden.

Meny